Tjänster
Mobile mapping
Inmätning
Utsättning
Maskinstyrning
Flygscanning / drönarinmätning
Mängdberäkning
Mätkonsult
Fomul-mätning
Laserskanning
Verksamhetsområden
Järnväg
Väg
Ledningsnät
Karriär
Nyheter
Om oss
Kontakt

360-Graders bilder

Vid bildinsamling för att exempelvis uppgradera befintlig anläggning kan man använda sig av både stillbilder och 360-graders bilder.

När används 360 bilder?

Ett praktiskt verktyg för att få insyn i omkringliggande miljö

360-Graders bilder genomförs främst i syfte att förvärva data förmodellering av enskilda objekt såsom staket, brunnar, broar, byggnadsfasader med mera. Denna typ av bilder gör det möjligt att granska omgivningen likt Google Maps, vilket görs möjligt genom en massiv insamling av data så att modellering av avancerade strukturer möjliggörs.

Mobil mappning | Atritec

Hur sker inmätning av 360-graders bilder?

Det sker via laserskanning samt drönarflygning för att underlätta för kunder i tids- och kostnadseffektivt syfte.

Kontakta oss

Kontakta oss för att ta reda på hur våra
tjänster kan effektivisera, modernisera och
kvalitetssäkra era mätprojekt.
Kontakt