Tjänster
Mobile mapping
Inmätning
Utsättning
Maskinstyrning
Flygscanning / drönarinmätning
Mängdberäkning
Mätkonsult
Fomul-mätning
Laserskanning
Verksamhetsområden
Järnväg
Väg
Ledningsnät
Karriär
Nyheter
Om oss
Kontakt
360° bilder

360° bilder gör det möjligt att besöka, inspektera, bedöma och planera arbetet kring er anläggning virtuellt vart ni än befinner er. Besök er anläggning utan att behöva lämna kontoret och datorn – kontakta Atritec.

Komma i kontakt

Vad är 360° bilder?

360° bilder är foton tagna i 360 grader. De är ett bra komplement till mätning för att skapa ett visuellt underlag som ger er en bättre och korrekt överblick över er anläggning. Det gör det möjligt att inspektera anläggningen i en virtuell miljö utan att behöva lämna kontoret. På så vis slipper ni åka ut på plats flera gånger, vilket effektiviserar och förenklar planering för byggnation, underhållsarbete och framtagandet av bygghandlingar.

Hur vi använder 360 graders panoramabilder

3D-scanning ligger till grund för våra mättjänster som tillåter oss att samla in mycket detaljerade punktmoln. Vi kompletterar punktmolnen med 360° panoramabilder för att framställa en verklighetstrogen 3D modell (digital tvilling) över er anläggning. Den digitala tvillingarna gör det möjligt att besöka er anläggning virtuellt i vår webblösning, Infra 360, för att se exakt hur individuella objekt ser ut, mäta dem och undersöka deras skick.

3D-modellerna används som underlag vid mätning, beräkning av sektioner, terrängmodeller och för att hitta volymer och deformationer. 360 graders bilder kan ses som en förlängning på punktmoln, och tillsammans skapar de förutsättningarna för bättre, enklare och snabbare vidareplanering, design och analys av er anläggning.

Infra 360

Infra 360 är vår interaktiva webblösning för mätdata, bilder och punktmoln. Det användarvänliga gränssnittet möjliggör snabb och enkel åtkomst till all vår data. Detta inkluderar både färsk och historisk data, vilket gör att ni kan studera förändringar och undersöka utvecklingen under årens lopp.

Besök er anläggning virtuellt med 360° foton

360 graders panoramabilder i sig eller i kombination med annan geografisk och administrativ data är en viktig informationskälla för en rad olika områden inklusive:

Projektplanering
När det kommer till planering av ett projekt behöver ni ha perfekt insikt i projektets förutsättningar för att undvika överraskningar under projektets gång – en bra start är trots allt halva arbetet. Det finns en rad frågor som måste besvaras och utmaningar och problem som behöver redas ut innan ett projekt kan genomföras. Vad är påverkan på omgivningen? Kan arbetet utföras säkert? Hur ser platsen för projektet ut?

Detta är inte bara viktigt för att alla inblandade i projektet ska kunna utföra sitt arbete, utan det ligger ofta också till grund för offerter. Tillförlitlig och uppdaterad information och bilder om projektområdet är därför avgörande för en sund projektplanering.
Resurshantering
När ni förvaltar och underhåller stora mängder resurser behöver ni veta exakt var ett objekt finns, vad för typ av objekt det är och i vilket skick objektet är i. En god översikt är nyckeln till god resurshantering. Med hjälp av vår mätdata och 360 bilder ger vi er perfekt överblick över varje individuell resurs längs med era anläggningar – vägmarkeringar, belysning, skyltar, räls, ledningar, etc. Ta er resurshantering till nästa nivå med Atritec.

Underhåll
Bra data är en viktig källa för att kunna hantera och underhålla objekt på och kring er anläggning. Ni behöver veta veta var alla objekt finns och dess nuvarande skick för att kunna vidta rätt åtgärder. Men att behöva åka ut på plats och se över potentiellt tusentals objekt är både tidskrävande och kostsamt. Med 360 panoramabilder över er anläggning slipper ni det och kan istället undersöka varje individuellt objekt virtuellt från bekvämligheten av ert eget kontor. Kontakta oss
Kontakta oss för att ta reda på hur våra tjänster kan effektivisera, modernisera och kvalitetssäkra dina mätprojekt
Punkter |Atritec

Mättekniker tjänst | Atritec

Varför Atritec?

Dagens snabba teknologiska utveckling har ger upphov till nya, kontinuerligt föränderliga krav inom byggbranschen — mer ambitiösa projekt, högre kvalitetskrav, snävare budget och tidsbudget. Vi strävar efter att matcha denna takt och leda mätbranschen in i framtiden.

Tack vare våra innovativa metoder kan vi minska tiden våra mättekniker spenderar ute i fältet och istället fokusera på mer kvalitativa uppgifter som bidrar med mer värde till era projekt; berika och anpassa mätdata, skapa analyser och ta fram digitala modeller av projektet för era behov.

Vi erbjuder marknadens främsta mättjänster för att effektivisera insamlingen av mätdata, automatisera hantering och bearbetning av den samt förenkla skapandet av underlag och dokumentation. Med hjälp av våra innovativa mättjänster och erfarna mättekniker kan storskaliga projekt inom järnväg, väg och ledningsnät som tidigare tagit flera månader numera utföras på några timmar eller ett par dagar — med många gånger mer och bättre mätdata.

Ta hjälp av Atritecs mättekniker i Göteborg, Stockholm och övriga Sverige

Gå från reaktiv till förebyggande underhåll av era vägar, järnvägar och ledningar med Atritec. Kontakta oss för att boka inmätning och utsättning med våra erfarna mättekniker i Stockholm, Göteborg eller på annan ort i Sverige — vi är verksamma i hela landet!

Kontakt