Tjänster
Mobile mapping
Inmätning
Utsättning
Maskinstyrning
Flygscanning / drönarinmätning
Mängdberäkning
Mätkonsult
Fomul-mätning
Laserskanning
Verksamhetsområden
Järnväg
Väg
Ledningsnät
Karriär
Nyheter
Om oss
Kontakt
3D-scanning

Specialister på inmätning för mätarbeten vars natur sträcker sig över stora geografiska områden — väg, järnväg och ledningsnät.

Komma i kontakt

3D-scanning

Med 3D-scanning stärkt av den senaste tekniken inom GPS- och Lidarteknik och med vår egen specialistkompetens garanterar vi detaljerad och precis data för inmätningar av infrastruktur och byggnader. Vi hjälper er ta fram en digital verklighet av ert projekt som möjliggör digitala platsbesök direkt i webbläsaren och tar er ut i anläggningen utan att behöva lämna kontoret.

Vad är 3D-scanning?

3D-scanning är processen för att digitalt återskapa fysiska objekts form och utseende till en digital 3D-modell. 3D-laserskannrar skapar så kallade punktmoln som motsvarar objektets form och yta. 3D-scanning är en förutsättning för konceptet “Reality Capture”, vilket handlar om att återskapa verkligheten med punkter, bilder, objektens mått och volym i en digital 3-dimensionell miljö för att kunna observera, mäta och analysera byggnader eller infrastruktur.

3D-laserskannrar mäter fina detaljer och fångar fria former för att snabbt generera mycket exakta punktmoln. 3D-scanning är idealiskt för mätning och inspektion av konturerade ytor och komplexa geometrier som kräver enorma mängder data för korrekt beskrivning och där det är opraktiskt, ineffektivt och kostsamt att göra med traditionella mätmetoder.

Fördelar med 3D-scanning

  • Möjliggör snabb insamling av miljontals mätpunkter per sekund.
  • Datan lämpar sig för framställning av projekteringsunderlag, underlag för inventering och planering eller som grund till en digital tvilling.
  • 3D-skanningsdata erbjuder mycket hög noggrannhet med millimeterprecision och ger verkliga mått snarare än standardmått.
  • Enkelt att samla in omfattande mätdata av anläggningen på ett besök för att undvika kostnaderna för återbesök.
  • Möjliggör skapandet av intuitiva 3D-modeller som gör det enkelt att studera, analysera och mäta in varje detalj av infrastrukturen eller byggnaden.

Hur vi använder 3D-scanning inom konstruktion av infrastruktur och byggnader

3D-scanning ligger till grund för våra mättjänster. Det gör det möjligt för oss att snabbt och enkelt samla in detaljerade punktmoln och bilder som vi använder som underlag för mätning, beräkning av sektioner, terrängmodeller och att hitta volymer och deformationer. Punktmoln, bilder och 3D-modeller kan sedan användas för vidare planering, design eller analys. På Atritec använder vi 3D-scanning för infrastruktur och byggnader för att förbättra kommunikationen och skapa en gemensam förståelse mellan våra mätkonsulter och kunder. 

Vi utför fordonsburen 3D-scanning för infrastruktur såväl som 3D-scanning vid inmätning av byggnader av alla typer och storlekar.

Mätning av infrastruktur
Fordonsburen 3D-scanning kommer väl till hands vid mätning av viktig infrastruktur som sträcker sig över stora geografiska områden - vägnät, järnvägsnät och ledningsnät:

- Få tillgång till och nyttja detaljerad mätdata vid projektering, modellering, inspektioner, underhåll och byggnationer.

- Säkerställer snabb datainsamling för att framställa en digital 3D-modell för att minska stilleståndstiden för kritiska infrastrukturprojekt.

- Dra nytta av hög bildkvalitet och detaljerade punktmoln för visuell inspektion och delning av information.
Mätningar av byggnader
Vi använder 3D-scanning i stor utsträckning inom arkitektur och konstruktion av byggnader av alla storlekar och typer. Det hjälper restaureringsprojekt genom att samla in data om den befintliga byggnaden som tillåter intressenter att visualisera strukturen i en digital 3D-miljö med hjälp av verkliga byggnadsdata som grund:

- Dokumentera och markera funktioner eller föremål av intresse med anteckningar.

- Tilldela etiketter till varje skanning för att skapa logiska skanningsgrupper och kommentarer med bilder.

- Använd verktyg för automatisk klassificering för att extrahera data som motsvarar marken, byggnader, ledningar, skyltar, vegetation och andra element.
Industriell mätning
Med intelligenta 3D-modeller förbättrar vi byggnationer och modellering av komplexa industriella byggnader för att eliminera risken för omarbeten och slösaktiga processer. 3D-scanning gör det möjligt att framställa detaljerade punktmoln undersökningar som byggts, vilket förhindrar dyra omarbeten genom att identifiera eventuella misstag tidigt i projekterings- och byggfasen:

- Framställ detaljerade och precisa digitala 3D-modeller för att fånga otillgängliga områden på avstånd säkert.

- Se detaljer om befintliga förutsättningar för att kunna fatta kritiska beslut om byggnation och restoration.

- Förbättra dokumentationen på fältet med kommentarer och bilder av byggnaden.
Digital tvilling
3D-scanning tillåter oss att snabbt fånga, visualisera och registrera mätdata i fältet som sedan kan bearbetas på kontoret för att leverera konventionella 2D-modeller och 3D-digitala tvillingar. Våra mätkonsulter är experter inom sitt fält och är utrustade med den senaste tekniken inom 3D-laserskanning för att kunna dokumentera vilken struktur eller miljö som helst säkrare, snabbare och effektivare:

- Öka tillgängligheten för att kunna observera, mäta och analysera byggnader och infrastruktur..

- Producera detaljerade punktmoln och högupplösbilder som möjliggör digitala platsbesök som tar er ut till anläggningen utan att behöva lämna kontoret.

- Minimerar behovet för återbesök, särskilt där tillträdestillstånd kan svåra att få eller där mätningarna utgör en fara för personalen, till exempel vid järnvägar.
Punkter |Atritec

Boka 3D-scanning i Göteborg, Stockholm, Malmö eller annan ort i Sverige

Organisatoriska beslut blir allt mer datadrivna vilket innebär att verksamheter måste säkerställa att deras beslut vilar på ett stadigt underlag av pålitlig och korrekt data. 3D-scanning vid konstruktion av infrastruktur och byggnader har sedan länge överträffat traditionella mätningsmetoder i geospatial teknologi på grund av dess kostnadseffektivitet, snabbhet och enkelhet.

Ta steget in i framtiden med Atritec. Vi erbjuder mättjänster över hela Sverige, kontakta oss för boka 3D-scanning i Göteborg, Stockholm, Malmö, etc. Med den senaste 3D-scanningstekniken och lång erfarenhet säkerställer vi snabb insamling och precis mätdata för att skapa mätbara digitala representationer av era anläggningar i en 3D-miljö. 

Mättekniker tjänst | Atritec

Varför Atritec?

Dagens snabba teknologiska utveckling har ger upphov till nya, kontinuerligt föränderliga krav inom byggbranschen — mer ambitiösa projekt, högre kvalitetskrav, snävare budget och tidsbudget. Vi strävar efter att matcha denna takt och leda mätbranschen in i framtiden.

Tack vare våra innovativa metoder kan vi minska tiden våra mättekniker spenderar ute i fältet och istället fokusera på mer kvalitativa uppgifter som bidrar med mer värde till era projekt; berika och anpassa mätdata, skapa analyser och ta fram digitala modeller av projektet för era behov.

Vi erbjuder marknadens främsta mättjänster för att effektivisera insamlingen av mätdata, automatisera hantering och bearbetning av den samt förenkla skapandet av underlag och dokumentation. Med hjälp av våra innovativa mättjänster och erfarna mättekniker kan storskaliga projekt inom järnväg, väg och ledningsnät som tidigare tagit flera månader numera utföras på några timmar eller ett par dagar — med många gånger mer och bättre mätdata.

Ta hjälp av Atritecs mättekniker i Göteborg, Stockholm och övriga Sverige

Gå från reaktiv till förebyggande underhåll av era vägar, järnvägar och ledningar med Atritec. Kontakta oss för att boka inmätning och utsättning med våra erfarna mättekniker i Stockholm, Göteborg eller på annan ort i Sverige — vi är verksamma i hela landet!

Kontakt