Tjänster
Mobile mapping
Inmätning
Utsättning
Maskinstyrning
Flygscanning / drönarinmätning
Mängdberäkning
Mätkonsult
Fomul-mätning
Laserskanning
Verksamhetsområden
Järnväg
Väg
Ledningsnät
Karriär
Nyheter
Om oss
Kontakt

3D-Scanning

Vi utför laserscanning samt drönarflygning för att underlätta för kunder i tids- och kostnadseffektivt syfte.

När används 3D-scanning?

Våra tjänster möjliggöra kvalitativ insamling av data med hög precision för att garantera framgångsrika bygg- och anläggninsprojekt.

Mätning av järnväg, schaktarbete och bygg och anläggning är exempel på arbetsområden som vi är verksamma inom. På relativt kort tid kan vi samla in punktmoln med millimeterprecision som hjälper oss framställa avgörande illustrationer å kundens vägnar.

Mobil mappning | Atritec

Vem beslutar om en utsättning ska göras?

Vi erbjuder kunskap och kompetens som hjälper våra kunder förenkla deras arbetsprocesser. Allt från första spadtaget och nollmätning till dokumentation och inmätning/utsättning av ledningar, tomtgränser, ny exploatering m.m., i 2D eller 3D, vilket görs på kundens begäran. Tillvägagångsätten är breda och flexibla, då vi arbetar med det senaste i utrustningsvägar. Vi letar alltid efter nya metoder för hur vi kan rationalisera olika processer i vår roll under ett byggskede.

Kontakta oss

Kontakta oss för att ta reda på hur våra
tjänster kan effektivisera, modernisera och
kvalitetssäkra era mätprojekt.
Kontakt