Tjänster
Mobile mapping
Inmätning
Utsättning
Maskinstyrning
Flygscanning / drönarinmätning
Mängdberäkning
Mätkonsult
Fomul-mätning
Laserskanning
Verksamhetsområden
Järnväg
Väg
Ledningsnät
Karriär
Nyheter
Om oss
Kontakt
FOMUL- och spåravståndsmätning

Atritec är den officiella, kontrakterade mätentrepenören för FOMUL- och spåravståndsmätningar påTrafikverketsanläggningar. Beställning görs till projektmatning@atritec.se.

Komma i kontakt

FOMUL- och spåravståndsmätning med Atritec

FOMUL- och spåravståndsmätning är en förutsättning för att kunna säkerställa säkra transporter längs med järnvägar, speciellt då spårsträckan förändrats. Det är av yttersta vikt att mätning med rätt utrustning utförs för att identifiera och registrera objekt som sticker in i spårets lastprofil. Avvikande objekt som ej mätts in utgör en risk för allvarliga skador på både anläggning och tåg. 

FOMUL- och spåravståndsmätningar utförs längs med alla LÖ-spår på Sveriges järnväg med 4 och 8 års intervaller samt vid investerings- och underhållsprojekt. 

Vår kompetens 

Med en bred kompetens och lång erfarenhet erbuder vi mättekniska tjänster i allt från stora mätentreprenader till enstaka konsultuppdrag. Vi har ett stort fokus på digitalisering, automatisering och innovation för att effektivisera och förenkla byggprojekt och underhåll av infrastruktur.

Smidig beställning
Beställning görs med fördel minst 8 veckor inför planerad mätning. När ni skickat en beställning återkopplar en av våra handläggare för bekräftelse och vidare avstämning inom kort

Er handläggare tar kontakt cirka 1-2 veckor innan planerat startdatum för mätningen för att stämma av ifall någon förändring i tidplanen har skett eller några förutsättningar i projektet förändrats.
Lätthanterliga rapporter och leveranser
När en FOMUL-mätning för ert projekt utförts tar vi fram en verifikationsrapport som ger en tydlig överblick av det aktuella läget och som gör en eventuell uppföljning snabb och enkel. Vi sköter sedan all leverans och uppdatering av BIS.
Senaste tekniken
Med hjälp av våra egenutvecklade innovativa system och produkter erbjuder vi ett säkert, snabbt och kostnadseffektivt sätt att utföra FOMUL- och spåravståndsmätningar. Vårt unika hindermätningssystem består av det senaste inom Lidar- och GPS-teknik för att kunna möta de högra krav som ställs inom FOMUL-mätning. Med hjälp av avancerade algoritmer säkerställs en hög noggrannhet med millimeterprecision samt en hög nivå av automation som möjliggör tillförlitlig och kostnadseffektiv datainsamling, bearbetning och leverans direkt till Trafikverkets system.
Tillgänglighet
Atritec besitter flera fordon fullt utrustade med den senaste tekniken för att alltid vara tillgängliga för mätuppdrag längs med hela Sverige.
Punkter |Atritec

Beställ FOMUL- och spåravståndsmätning

Beställ FOMUL- och spåravståndsmätning från Atritec idag. I er beställning ska följande framgå:

Mättekniker tjänst | Atritec

Varför Atritec?

Dagens snabba teknologiska utveckling har ger upphov till nya, kontinuerligt föränderliga krav inom byggbranschen — mer ambitiösa projekt, högre kvalitetskrav, snävare budget och tidsbudget. Vi strävar efter att matcha denna takt och leda mätbranschen in i framtiden.

Tack vare våra innovativa metoder kan vi minska tiden våra mättekniker spenderar ute i fältet och istället fokusera på mer kvalitativa uppgifter som bidrar med mer värde till era projekt; berika och anpassa mätdata, skapa analyser och ta fram digitala modeller av projektet för era behov.

Vi erbjuder marknadens främsta mättjänster för att effektivisera insamlingen av mätdata, automatisera hantering och bearbetning av den samt förenkla skapandet av underlag och dokumentation. Med hjälp av våra innovativa mättjänster och erfarna mättekniker kan storskaliga projekt inom järnväg, väg och ledningsnät som tidigare tagit flera månader numera utföras på några timmar eller ett par dagar — med många gånger mer och bättre mätdata.

Ta hjälp av Atritecs mättekniker i Göteborg, Stockholm och övriga Sverige

Gå från reaktiv till förebyggande underhåll av era vägar, järnvägar och ledningar med Atritec. Kontakta oss för att boka inmätning och utsättning med våra erfarna mättekniker i Stockholm, Göteborg eller på annan ort i Sverige — vi är verksamma i hela landet!

Kontakt