Tjänster
Mobile mapping
Inmätning
Utsättning
Maskinstyrning
Flygscanning / drönarinmätning
Mängdberäkning
Mätkonsult
Fomul-mätning
Laserskanning
Verksamhetsområden
Järnväg
Väg
Ledningsnät
Karriär
Nyheter
Om oss
Kontakt

Inmätning med GPS
för Ledningsnät

Mät in och få full kontroll över era ledningsnät med Atritec. Vi erbjuder inmätning med GPS och totalstation som säkerställer korrekt inmätta ledningsnät under mark för att minska risken för grävskador och avbrott i projektet.

Komma i kontakt

Boka GPS-inmätning för ledningsnät

Ett detaljerat projekteringsunderlag med noggranna mått och pålitlig data är avgörande för att uppnå hög kvalitet i projektet. Vi samarbetar nära våra kunder för att anpassa vår inmätning med GPS efter projektets krav, diskutera nödvändiga mätningar och mätdata, och säkerställa att dessa levereras i tid.

  • Kostnadseffektiv inmätning som ger er ett solitt underlag för projektets vidare utveckling.
  • Leverans av filer i de format ni använder och behöver.
  • Pålitlig data som underlättar planering av produktions- och byggprocesser.
  • Hjälper er att ta välgrundade beslut.
  • Möjliggör skapande av tillförlitliga relationshandlingar.

Så utför vi inmätning med GPS och totalstation

GPS gör det möjligt för oss att mäta in ledningsnätet och samla in all nödvändig mätdata snabbt och med hög precision. Med GPS-inmätning kan vi snabbt generera allt nödvändigt underlag för projektering och framställandet av relationshandlingar — så att ni, såväl som alla andra, har perfekt insikt och kunskap om ledningsnätet.

Vi kompletterar vår GPS-inmätning med totalstationer vid behov, till exempel vid täta skogar eller storstäder där GPS-signalen kan ha svårt att nå fram. Totalstationer erbjuder en hög noggrannhet och gör det möjligt att mäta både vinklar och avstånd med enastående precision, vilket säkerställer att våra inmätningar är så exakta som möjligt.

Våra tjänster inom ledningsnät

Projekteringsmätning

Oberoende av ledningsnätets typ och omfattning krävs exakta mått och en tydlig överblick över hela området. Vi utför noggrann GPS-inmätning för att ta fram pålitliga underlag anpassade efter era behov inför projektets nästa steg.

Löpande produktionsmätning

Under projektets gång erbjuder vi kontinuerliga produktionsmätningar för att stödja och säkerställa projektets framgång. Vi säkerställer att driftstopp undviks genom ett proaktivt arbetssätt där korrekta inmätningar och utsättningar utförs i rätt tid.

Relationsdokumentation

Tillförlitliga relationshandlingar är ett krav för att kunna förhindra tids- och budgetöverskridningar vid underhålls- och förvaltningsarbeten samt framtida grävarbeten. Vi mäter in verkligheten och tar fram all nödvändig information för att skapa detaljerade kartor, ritningar och relationsdokument för era ledningsnät.

Punkter |Atritec

Atritecs behörigheter

Mättekniker tjänst | Atritec

Samtliga av Atritecs mättekniker är behöriga och utbildade att arbeta med ledningsnät. Vi är certifierade enligt Robust Fiber och våra mättekniker har Skanova certifiering och är behöriga att arbeta med strömförande ledningsnät (ESA 14). Vi har även personal med behörighet att arbete i spårområdesmätning.

FAQ

Vad är skillnaden på GPS och GNSS?


GPS står för Global Positioning System och är ett satellitnavigeringssystem som utvecklats av USA. GNSS, däremot, står för Global Navigation Satellite System och är ett samlingsnamn för alla satellitnavigeringssystem, inklusive GPS (USA), GLONASS (Ryssland), Galileo (EU) och BeiDou (Kina). GPS är alltså en del av GNSS, men GNSS omfattar fler system än enbart GPS. Genom att använda GNSS kan vi kombinera data från flera satellitnavigeringssystem, vilket ger ännu bättre noggrannhet och tillförlitlighet i våra inmätningar.

Hur noggranna är era inmätningar med GPS?


Noggrannheten i vår inmätning med GPS beror på flera faktorer, såsom terräng och användningen av olika tekniker, till exempel Real-Time Kinematic (RTK) teknik. I regel har GPS-inmätning en tolerans på omkring 2-5 cm. Atritec kombinerar ofta GPS med totalstation för att ytterligare förbättra noggrannheten i våra inmätningar vid behov.

Hur snabbt kan ni utföra en inmätning?


Tidsåtgången för en inmätning med GPS varierar beroende på projektets omfattning, terräng och ledningsnätets uppbyggnad. Vi strävar alltid efter att utföra inmätningar så effektivt som möjligt och anpassar därav våra metoder för att möta era tidsramar. För en mer exakt uppskattning av tidsåtgången för ett specifikt projekt, vänligen kontakta oss med information om projektet.

Vilka typer av ledningsnät kan ni mäta in?


Atritec har erfarenhet av att mäta in en rad olika typer av ledningsnät, inklusive el, fiber, vatten, avlopp, gas och fjärrvärme. Våra mättekniker har kompetens och behörigheter att arbeta med strömförande ledningsnät och i spårområden, vilket gör oss väl rustade för att hantera en mängd olika projekt.

Ta hjälp av Atritecs mättekniker i Göteborg, Stockholm och övriga Sverige

Gå från reaktiv till förebyggande underhåll av era vägar, järnvägar och ledningar med Atritec. Kontakta oss för att boka inmätning och utsättning med våra erfarna mättekniker i Stockholm, Göteborg eller på annan ort i Sverige — vi är verksamma i hela landet!

Kontakt