Tjänster
Mobile mapping
Inmätning
Utsättning
Maskinstyrning
Flygscanning / drönarinmätning
Mängdberäkning
Mätkonsult
Fomul-mätning
Laserskanning
Verksamhetsområden
Järnväg
Väg
Ledningsnät
Karriär
Nyheter
Om oss
Kontakt

Inmätning med GPS för Ledningsnät

Mät in och få full kontroll över era ledningsnät med Atritec. Vi erbjuder inmätning med GPS och totalstation som säkerställer korrekt inmätta ledningsnät under mark för att minska risken för grävskador och avbrott i projektet.

Boka GPS-inmätning för ledningsnät

Ett detaljerat projekteringsunderlag med noggranna mått och pålitlig data är avgörande för att uppnå hög kvalitet i projektet. Vi samarbetar nära våra kunder för att anpassa vår inmätning med GPS efter projektets krav, diskutera nödvändiga mätningar och mätdata, och säkerställa att dessa levereras i tid.

Så utför vi inmätning med GPS och totalstation

GPS gör det möjligt för oss att mäta in ledningsnätet och samla in all nödvändig mätdata snabbt och med hög precision. Med GPS-inmätning kan vi snabbt generera allt nödvändigt underlag för projektering och framställandet av relationshandlingar — så att ni, såväl som alla andra, har perfekt insikt och kunskap om ledningsnätet.


Vi kompletterar vår GPS-inmätning med totalstationer vid behov, till exempel vid täta skogar eller storstäder där GPS-signalen kan ha svårt att nå fram. Totalstationer erbjuder en hög noggrannhet och gör det möjligt att mäta både vinklar och avstånd med enastående precision, vilket säkerställer att våra inmätningar är så exakta som möjligt.

Våra tjänster inom ledningsnät

Projekteringsmätning

GPS gör det möjligt för oss att mäta in ledningsnätet och samla in all nödvändig mätdata snabbt och med hög precision. Med GPS-inmätning kan vi snabbt generera allt nödvändigt underlag för projektering och framställandet av relationshandlingar — så att ni, såväl som alla andra, har perfekt insikt och kunskap om ledningsnätet.

Vi kompletterar vår GPS-inmätning med totalstationer vid behov, till exempel vid täta skogar eller storstäder där GPS-signalen kan ha svårt att nå fram. Totalstationer erbjuder en hög noggrannhet och gör det möjligt att mäta både vinklar och avstånd med enastående precision, vilket säkerställer att våra inmätningar är så exakta som möjligt.

Löpande produktionsmätning

Under projektets gång erbjuder vi kontinuerliga produktionsmätningar för att stödja och säkerställa projektets framgång. Vi säkerställer att driftstopp undviks genom ett proaktivt arbetssätt där korrekta inmätningar och utsättningar utförs i rätt tid.

Atritecs behörigheter

Samtliga av Atritecs mättekniker är behöriga och utbildade att arbeta med ledningsnät. Vi är certifierade enligt Robust Fiber och våra mättekniker har Skanova certifiering och är behöriga att arbeta med strömförande ledningsnät (ESA 14). Vi har även personal med behörighet att arbete i spårområdesmätning.

Kontakta oss

Kontakta oss för att ta reda på hur våra
tjänster kan effektivisera, modernisera och
kvalitetssäkra era mätprojekt.
Kontakt
Inställningar för cookies

Vi använder cookies för att ge dig en bra upplevelse på vår webbplats.

Läs mer om vilka cookies vi använder, samt hur du avaktiverar dem under inställningar. Under inställningar hittar du också länk till vår integritetspolicy och cookie policy, där vi förklarar hur vi använder din personliga data.

Accepterar du alla cookies?
Open Preferences
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.
Inställningar för cookies

Vi använder cookies för att ge dig en bra upplevelse på vår webbplats.

Läs mer om vilka cookies vi använder, samt hur du avaktiverar dem under inställningar. Under inställningar hittar du också länk till vår integritetspolicy och cookie policy, där vi förklarar hur vi använder din personliga data.

Accepterar du alla cookies?
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.
Open Preferences
Inställningar för cookies

Vi använder cookies för att ge dig en bra upplevelse på vår webbplats.

Läs mer om vilka cookies vi använder, samt hur du avaktiverar dem under inställningar. Under inställningar hittar du också länk till vår integritetspolicy och cookie policy, där vi förklarar hur vi använder din personliga data.

Accepterar du alla cookies?
Open Preferences
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.
Inställningar för cookies

Vi använder cookies för att ge dig en bra upplevelse på vår webbplats.

Läs mer om vilka cookies vi använder, samt hur du avaktiverar dem under inställningar. Under inställningar hittar du också länk till vår integritetspolicy och cookie policy, där vi förklarar hur vi använder din personliga data.

Accepterar du alla cookies?
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.
Open Preferences