Tjänster
Mobile mapping
Inmätning
Utsättning
Maskinstyrning
Flygscanning / drönarinmätning
Mängdberäkning
Mätkonsult
Fomul-mätning
Laserskanning
Verksamhetsområden
Järnväg
Väg
Ledningsnät
Karriär
Nyheter
Om oss
Kontakt

Inmätning

Vid inmätning utgår man från punkter, i regel stompunkter, med kända plana koordinater och ofta kända höjder och mäter sedan in detaljer och beräknar detaljernas koordinater och höjder och avslutar med att dokumentera dem, ofta i form av kartor eller ritningar.

Hur går inmätning till?

Inmätning fyller flera viktiga funktioner

När en inmätning ska utföras utgår man alltid från punkter med kända koordinater för att därefter mäta in detaljer. Samtliga mätningar dokumenteras i form av kartor och ritningar.
När man gör en inmätning så börjar man från punkter där man har kända koordinater och sedan mäter man in detaljer. Allt dokumenteras genom kartor eller ritningar.

Inmätning fyller flera viktiga funktioner eftersom det dels är en del av underlaget för byggtillstånd. Det är även viktigt eftersom det skapar korrekta ritningar, så att man efter bygget är klart kan få information om var exempelvis ledningar och rör går vid felsökning.

Projektledning | Atritec

Vem kan utför en inmätning?


Inmätning är en metod som även kan användas för att se hur mark och jord kommer bete sig under en längre tid. Denna information kan användas som underlag inför byggen och avslöja om en plats är lämplig eller ej att bygga på. Inmätning och avläsning av dess resultat kräver att man har relevant utbildning och bra erfarenhet för att garantera korrekta resultat.

Kontakta oss

Kontakta oss för att ta reda på hur våra
tjänster kan effektivisera, modernisera och
kvalitetssäkra era mätprojekt.
Kontakt