Tjänster
Mobile mapping
Inmätning
Utsättning
Maskinstyrning
Flygscanning / drönarinmätning
Mängdberäkning
Mätkonsult
Fomul-mätning
Laserskanning
Verksamhetsområden
Järnväg
Väg
Ledningsnät
Karriär
Nyheter
Om oss
Kontakt

Maskinstyrning

Maskinstyrning ger extra besparingar och högre precision. Med maskinstyrning kan vi på ett oerhört effektivt och lönsamt sätt underlätta arbetet samtidigt som stora kostnader skärs ner. 2D-ritningar görs om och omvandlas till terrängmodeller i 3D, som i sin tur smidigt överförs till den aktuella styrdatorn i berörd maskin. Full kontroll levereras till kund som i sin tur kan tillhandahålla verkningsfulla resultat.

Maskinstyrning - Hur fungerar det?

Maskinstyrning är ett system som visar maskinisten i realtid vilken position skopan har via våra smarta sensorer som är placerade på skopa/sticka/bom/body tillsammans med en GNSS (Global Navigation Satelite System) box och antenner. Det går även att arbeta med Google Maps bakgrund.

Projektledning | Atritec

Maskinstyrning - användningsområde


Maskinstyrning innebär att olika entreprenadmaskiner styrs av ett eller flera mätinstrument. Maskinstyrningen kan ske i en dimension (höjd), i två dimensioner (plan) eller i tre dimensioner (plan + höjd). Maskinstyrning är vanlig vid större vägbyggen och järnvägsbyggen, då den rationaliserar bort behovet av utsättning. Däremot ställs ökade krav på inmätning och projektering.Maskinstyrning kan styras av flera olika källor, vanligast är GPS. Andra möjliga är totalstation, laser eller en sedan tidigare utsatt referenspunkt som används som nollpunkt. På större vägbyggen programmerar man modeller som sedan läggs in i maskinernas styrdator, man kan programmera modellen så man ser en teoretisk tvärsektion med vägöverbyggnad, diken, slänter, tvärfall, längsfall, + höjder osv. I de flesta maskiner styr föraren själv maskinen och använder systemet endast som en hjälp och kollar av hur man ligger till i plan/höjd i praktiken förhållande teorin. I maskiner såsom väghyvlar, bandschaktare och grävmaskiner kan maskinen styras helt automatisk. Datorn justerar då bladet i deltahöjd, tvärfall och längsfall allt medan maskinen rör sig. Detta sker med en noggrannhet på endast ett par millimeter där radiomodem ofta används för att kontinuerligt överföra korrektionsdata från totalstation till entreprenadmaskinen.

Kontakta oss

Kontakta oss för att ta reda på hur våra
tjänster kan effektivisera, modernisera och
kvalitetssäkra era mätprojekt.
Kontakt