Tjänster
Mobile mapping
Inmätning
Utsättning
Maskinstyrning
Flygscanning / drönarinmätning
Mängdberäkning
Mätkonsult
Fomul-mätning
Laserskanning
Verksamhetsområden
Järnväg
Väg
Ledningsnät
Karriär
Nyheter
Om oss
Kontakt

Mobile Mapping

Atritecs Mobile Mapping samlar alla data i ditt väg- och järnvägsnät i en komplett och lättanvänd digital översikt som gör att du kan registrera exakta mål direkt på skärmen.

När används Mobile Mapping?

Enkelt verktyg för underhållsplannering

Datainsamlingen kan göras både med och utan 3D scanning. Med 3D scanning inkluderad får ni en komplett och mätbar bild av er anläggning. I de fall då behovet för att kunna mäta i den digitala filen inte är stort finns även möjligheten att enbart samla in bilddata. Detta används exempelvis för inventeringar eller dokumentation före byggstart.

Mobil mappning | Atritec

Varför ska man använda Mobile Mapping?

Oavsett vilket vad behovet är så är Mobile Mapping marknadens bästa och snabbaste verktyg för effektiv projektering och underhållsplanering.

Kontakta oss

Kontakta oss för att ta reda på hur våra
tjänster kan effektivisera, modernisera och
kvalitetssäkra era mätprojekt.
Kontakt