Tjänster
Mobile mapping
Inmätning
Utsättning
Maskinstyrning
Flygscanning / drönarinmätning
Mängdberäkning
Mätkonsult
Fomul-mätning
Laserskanning
Verksamhetsområden
Järnväg
Väg
Ledningsnät
Karriär
Nyheter
Om oss
Kontakt

Innovativa
mättjänster

för små och stora projekt
Kontakta oss

Projekteringsmätning

- Design

Högkvalitativ, multidimensionell information är avgörande för framgångsrik projektering av infrastruktur. Med maskinell datainsamling och automatiserad hantering, bearbetning och analys av mätdata skapar vi en komplett nulägesbild anpassad för era behov.

Slutdokumentation

- Byggnation

Reducera tiden som spenderas på upprättandet av relationshandlingar utan att kompromissa på kvalitet. Med kontinuerlig mätning och datainsamling från flera datakällor i kombination med erfarna mättekniker tar vi fram allt nödvändigt underlag för slutdokumentation.

Byggnation
Underhåll
Design
Byggnation

Produktionsmätning

- Byggnation

Undvik stillestånd och säkerställ att varje millimeter är rätt, från start till slut. Genom ett proaktivt arbetssätt där inmätningar och utsättningar utförs i tid med hög precision säkerställer våra lösningsorienterade mättekniker att projektet fortlöper utan störningar.

Underhållsmätning

- Underhåll

Undersök statusen av anläggningen och nyttja den optimalt i framtiden. Med maskinell datainsamling och automatiserad hantering, bearbetning och analys av mätdata levererar vi multidimensionell information som säkerställer framgångsrikt underhåll av infrastruktur.

1

Projekteringsmätning

- Design

Högkvalitativ, multidimensionell information är avgörande för framgångsrik projektering av infrastruktur. Med maskinell datainsamling och automatiserad hantering, bearbetning och analys av mätdata skapar vi en komplett nulägesbild anpassad för era behov.

2

Produktionsmätning

- Byggnation

Undvik stillestånd och säkerställ att varje millimeter är rätt, från start till slut. Genom ett proaktivt arbetssätt där inmätningar och utsättningar utförs i tid med hög precision säkerställer våra lösningsorienterade mättekniker att projektet fortlöper utan störningar.

3

Slutdokumentation

- Byggnation

Reducera tiden som spenderas på upprättandet av relationshandlingar utan att kompromissa på kvalitet. Med kontinuerlig mätning och datainsamling från flera datakällor i kombination med erfarna mättekniker tar vi fram allt nödvändigt underlag för slutdokumentation.

4

Underhållsmätning

- Underhåll

Undersök statusen av anläggningen och nyttja den optimalt i framtiden. Med maskinell datainsamling och automatiserad hantering, bearbetning och analys av mätdata levererar vi multidimensionell information som säkerställer framgångsrik underhåll av infrastruktur. 

Industrier

Järnväg

Med maskinell mätning utför vi storskaliga järnvägsmätningar med hög precision. Våra egna mätvagnar gör det möjligt att samla in all nödvändig mätdata under en enda körning.

Det ger tillgång till mer data på kortare tid än tidigare möjligt, och minskar det manuella arbetet i farliga spårmiljöer.

Ledningsnät

Mät in och kartlägg luftburna och nedgrävda ledningsnät smartare, grönare och säkrare med Atritec.

Få bättre överblick och öka säkerheten kring ledningar, minska risken för grävskador och identifiera skadade komponenter för att förhindra oförutsägbara avbrott.

Väg

Vi ersätter manuella mätningsmetoder med maskinell mätning som gör det möjligt att samla in större mängder data, med högre noggrannhet, på kortare tid.

Med egna mobile mapping-fordon samlar vi in all nödvändig mätdata under en enda körning utan att behöva vistas i farliga vägmiljöer.

Om Oss

Atritec strävar efter att skapa en mer önskvärd framtid genom att utnyttja automatisering och geodata på ett bättre sätt för att skapa betydande förändringar i hur vi planerar, designar, bygger och hanterar infrastruktur. Vi samlar in geodata och bearbetar den för att identifiera handlingsbara insikter, vilka vi sedan visualiserar enligt kundens behov med hjälp av:

Maskinella mätmetoder: Med maskinell mätning stärkt av en omfattande maskinpark kan vi utföra storskaliga mätprojekt av järnväg, väg och ledningsnät, som tidigare tagit flera månader, på bara några timmar eller ett par dagar — med mer omfattande och exakt geodata än vad som är möjligt med traditionella metoder. Det minskar även tiden våra mättekniker spenderar ute i fältet, som istället kan fokusera på att berika och anpassa våra kunders mätdata.

Egenutvecklade analys- och bearbetningsverktyg:
Våra digitala verktyg automatiserar hanteringen och bearbetningen av data för att förbättra datakvaliteten och transformera geodata till värdefulla handlingsbara insikter om anläggningarna.

Visualiseringsprogram: Genom anpassade presentationer och visualiseringar ger vi våra kunder en tydlig överblick över deras anläggningar. Vi skräddarsyr visualiseringen av data efter kundens specifika behov och levererar den i det mest lämpliga formatet för deras arbetsflöde. Genom att göra data mer tillgängligt och lättförståeligt, hjälper vi kunderna att dra nytta av informationen och fatta mer välgrundade beslut.

FOMUL- & Spåravståndsmätning

Atritec är den kontrakterade och godkända mätentreprenören för FOMUL- och spåravståndsmätning på Trafikverkets anläggningar. Vårt unika hindermätningssystem består av det senaste inom LiDAR- och GPS-teknik för att möta de höga krav som ställs på FOMUL-mätning. Med hjälp av avancerade algoritmer, innovativ teknik och en egen maskinpark utför vi mätningar snabbt, säkert och kostnadseffektivt med hög noggrannhet över hela Sverige.

Efter utförd FOMUL-mätning sammanställer vi en verifikationsrapport som ger er en tydlig överblick över det aktuella läget som gör en eventuell uppföljning snabb och enkel. Vi sköter sedan all leverans och uppdatering av BIS.

Kontakta oss för att boka er projektmätning!

Tack för ditt meddelande! Vi återkommer snarast.
Oops! Something went wrong while submitting the form.