Tjänster
Mobile mapping
Inmätning
Utsättning
Maskinstyrning
Flygscanning / drönarinmätning
Mängdberäkning
Mätkonsult
Fomul-mätning
Laserskanning
Verksamhetsområden
Järnväg
Väg
Ledningsnät
Karriär
Nyheter
Om oss
Kontakt

UTSÄTTNING

Utsättning görs i samband med att grävning ska ske. Detta görs för att markera ut ledningar eller kablars läge på marken för att hitta dom. Läs nedan hur utsättningar går till.

Hur fungerar utsättning?

Det finns flera olika tekniker för utsättaren att hitta den ledning eller kabel som ärendet gäller.

Det finns två primära metoder som används för detta, aktiv sökning och magnetfältsökning. Val av metod beror generellt på vad för typ av ledning eller kabel man letar efter och vad den leder för något (fjärrvärme, el, telefoni etc). En annan faktor som även kan spela in är ledningslängden.

Mobil mappning | Atritec

Vem beslutar om en utsättning ska göras?

Det är ledningsägaren som gör bedömningen om en utsättning ska göras. När ett beslut har tagits får du ett besked via ledningskollen och blir kontaktad av en utsättare som tillsammans med dig bokar in en tid för utsättning. I vissa fall kan ledningsägaren begära att du ska vara på plats vid utsättningen. Det är därför viktigt att detta diskuetras i förtid innan en tid bokas in för utsättning. Det kan ta några dagar att få en utsättning utförd. Se därför till att begära ledningsanvisning i god tid.

Kontakta oss

Kontakta oss för att ta reda på hur våra
tjänster kan effektivisera, modernisera och
kvalitetssäkra era mätprojekt.
Kontakt