VERKSAMHETSOMRÅDEN

Med fokus på innovation och framtidens mätteknik

Atritec är verksamma och erbjuder helhetslösningar inom flera områden av mätteknik. Med fokus på väg, järnväg och ledningsnät erbjuder Atritec industrins allra senaste hårdvara, och mjukvara som vi utvecklat själva, för att säkerställa kvalitén på våra mättjänster.

Järnväg

Tåg | Atritec

På järnvägen används LiDAR teknologi för att generera en mängd unik data, men främst mäter vi
hinderfrihet åt lastöverskridande transporter, så kallade FOMUL-mätningar, samt spåravståndsmätningar.
Vi sköter allt från insamlingen av data, till analys, annotering och sammanställning av den.

Väg

Atritec erbjuder en komplett uppsättning mättjänster inom geodetisk mätning för vägnät.
Vi kan stödja er genom hela projektet, från projekterings- och produktionsmätning till utsättning
och framställande av relationshandlingar, oavsett komplexitet och storlek på vägnätet.

Ledningsnät

Kalender | Atritec

Mät in luftburna och nedgrävda ledningsnät med Atritec. Vi erbjuder mättjänster för nybyggnationer, pågående projekt såväl som befintliga ledningsnät, från projekteringsmätning och produktionsmätning, till utsättning och framställandet av relationshandlingar.

Varför ATRITEC?

Snabb teknologisk utveckling

Dagens snabba teknologiska utveckling har ger upphov till nya, kontinuerligt föränderliga krav inom byggbranschen — mer ambitiösa projekt, högre kvalitetskrav, snävare budget och tidsbudget. Vi strävar efter att matcha denna takt och leda mätbranschen in i framtiden.

Tidseffektiva metoder

Tack vare våra innovativa metoder kan vi minska tiden våra mättekniker spenderar ute i fältet och istället fokusera på mer kvalitativa uppgifter som bidrar med mer värde till era projekt; berika och anpassa mätdata, skapa analyser och ta fram digitala modeller av projektet för era behov.

Marknadens främsta mätjänster

Vi erbjuder marknadens främsta mättjänster för att effektivisera insamlingen av mätdata, automatisera hantering och bearbetning av den samt förenkla skapandet av underlag och dokumentation.
Läs mer

Erfarna mättekniker​

Med hjälp av våra innovativa mättjänster och erfarna mättekniker kan storskaliga projekt inom järnväg, väg och ledningsnät som tidigare tagit flera månader numera utföras på några timmar eller ett par dagar — med många gånger mer och bättre mätdata.

Ta hjälp av Atritecs mättekniker

Gå från reaktiv till förebyggande underhåll av era vägar, järnvägar och ledningar med Atritec.
Boka inmätning och utsättning med våra erfarna mättekniker i Stockholm, Göteborg eller på annan ort i Sverige — vi är verksamma i hela landet!