Ledningsnät

Geodetisk mätning för ledningsnät

Mät in och skapa relationshandlingar med hög precision vid nybyggnationer, pågående projekt och befintliga luftburna och nedgrävda ledningsnät med Atritec. Korrekt inmätta ledningsnät minimerar både risken för grävskador på ledningsnät under jord och skapar goda förutsättningar för ett effektivt åtgärds- och förvaltningsarbete. Våra certifierade mättekniker utför korrekt, spårbar och kvalitetssäkrad utsättning, inmätning och ledningsanvisning för stora ledningsnät.

Stora och små projekt

Med bred och lång erfarenhet av ledningsnät åtar vi oss stora som små ledningsnätprojekt över hela Sverige. Genom vår kompetens inom databehandling kan vi annotera och efterbehandla mätningar utifrån era behov och förutsättningar.

Projekteringsmätning

Oavsett typ och storlek på ledningsnätet behövs precisa mått och en konkret bild över hela området. Vi utför noggrann inmätning som vi gör om till ett pålitligt underlag enligt era behov för att underlätta planeringen inför nästa steg. Tillsammans går vi igenom vilka inmätningar, ledningsanvisningar och mätdata ni behöver och ser till att det levereras i rätt tid, i det format ni föredrar.

Produktionsmätning

Under projektets gång erbjuder vi löpande produktionsmätning i syfte att stötta och säkerställa projektets framfart. Med en mättekniker från Atritec kan stillestånd undvikas genom ett proaktivt arbetssätt där korrekta inmätningar och utsättningar utförs i tid för att säkerställa att projektet kan fortlöpa utan störningar.

Relationshandlingar

Korrekta relationshandlingar är en förutsättning för att undvika tids- och budgetöverskridningar vid åtgärds- och förvaltningsarbete samt framtida grävarbeten och liknande projekt. 


Vi hjälper er mäta in verkligheten och samlar in all information som behövs för att skapa detaljkartor, ritningar och relationshandling för era ledningsnät. Med precis inmätning och erfaren personal ger vi er kontroll över era ledningsnät så att ni såväl som alla andra kan lita på dokumenten.

Luftburna ledningsnät

Med hjälp av laserskannrar monterade på drönare eller helikopter samlar vi in mätdata för att skapa en digital tvilling med hög millimeterprecision av ert luftburna ledningsnät. Ni får en komplett överblick över hela ledningsnätet och kringliggande objekt.

Annotering

Atritec har lång och bred erfarenhet av inmätning, utsättning och ledningsanvisning såväl som annotering mätdata för ledningsnät för nätägare, kommuner, entreprenörer och samhället i stort. Våra data-annoterare använder sig av LCS-programmet för att bearbeta och anpassa insamlad data snabbt och effektivt enligt era behov. Vi kan indexera, annotera, anpassa och leverera all mätdata redan dagen efter en mätning.

Visualisering

Med vår 3D viewer “Infra360” ger vi er möjligheten att visualisera och hantera, utvecklar vi nu möjligheten att skapa ett detaljerat punktmoln för ert luftburna ledningsnät i en digital 3D-miljö. Med programmet kan ni utforska ledningsnätet i en tredimensionell digital, interaktiv 3D-miljö som visualiserar varje föremål och omgivningen längs med ledningsnätet. Det ger en perfekt överblick över hela systemet för att identifiera, analysera och åtgärda eventuella problem.

Inmätning

Vi mäter in ledningsnätet och samlar in all nödvändig mätdata ni kan tänkas behöva. Med precis inmätning ger vi er kontroll över era ledningsnät och tar fram detaljerade relationshandlingar — så att ni, såväl som alla andra, har perfekt insikt och kunskap om ledningsnätet.

Ledningsanvisning

Skadade ledningsnät medför höga kostnader för samhället såväl som för ägaren av infrastrukturen. Detaljerade ledningsanvisningar är ett måste vid markarbeten för att minimera risken för skador och avbrott i nedgrävda ledningsnät. Atritec utför ledningsanvisningar med modern teknologi och användarvänliga system som ger både ledningsägare och frågeställare en enkel överblick.

Behörigheter

Samtliga av Atritecs mättekniker är behöriga och utbildade att arbeta med ledningsnät. Vi är certifierade enligt Robust Fiber och våra mättekniker har Skanova certifiering och är behöriga att arbeta med strömförande ledningsnät (ESA 14). Vi har även personal med behörighet att arbete i spårområde.

Ta hjälp av Atritecs mättekniker

Gå från reaktiv till förebyggande underhåll av era vägar, järnvägar och ledningar med Atritec.
Boka inmätning och utsättning med våra erfarna mättekniker i Stockholm, Göteborg eller på annan ort i Sverige — vi är verksamma i hela landet!

Varför ATRITEC?

Snabb teknologisk utveckling

Dagens snabba teknologiska utveckling har ger upphov till nya, kontinuerligt föränderliga krav inom byggbranschen — mer ambitiösa projekt, högre kvalitetskrav, snävare budget och tidsbudget. Vi strävar efter att matcha denna takt och leda mätbranschen in i framtiden.

Tidseffektiva metoder

Tack vare våra innovativa metoder kan vi minska tiden våra mättekniker spenderar ute i fältet och istället fokusera på mer kvalitativa uppgifter som bidrar med mer värde till era projekt; berika och anpassa mätdata, skapa analyser och ta fram digitala modeller av projektet för era behov.

Marknadens främsta mätjänster

Vi erbjuder marknadens främsta mättjänster för att effektivisera insamlingen av mätdata, automatisera hantering och bearbetning av den samt förenkla skapandet av underlag och dokumentation.
Läs mer

Erfarna mättekniker

Med hjälp av våra innovativa mättjänster och erfarna mättekniker kan storskaliga projekt inom järnväg, väg och ledningsnät som tidigare tagit flera månader numera utföras på några timmar eller ett par dagar — med många gånger mer och bättre mätdata.