Flygburen laserskanning

Flygburen laserskanning- Hur fungerar det?

Flygburen laserskanning används för storskalig topografisk kartläggning och är den mest effektiva metoden för framställning av digitala terrängmodeller. Atritec har en mångårig erfarenhet av tekniken och är en marknadsledande aktör inom flygburen laserskanning i Norden.

Järnväg

Järnvägsprojekt kräver en hög precision i jämförelse många andra projekt och har toleranskrav ofta på millimeternivå. Med hjälp av innovativ teknik erbjuder vi ett säkert, snabbt och kostnadseffektivt sätt att utföra geodetiska mätningar i spårområdet. Samtliga mättekniker besitter klass 1 mätteknikbehörighet såväl som relevanta skyddsutbildningar.  

Tidigare kunder: Trafikverket, NRC Group, Infrakraft, Infranord, Strukton.

Väg

Med hjälp av allt från mobile mapping, till imätning med drönare eller traditionell mätning med totalstationer hjälper vi er med projekteringsinmätning, såväl som skapandet av relationshandlingar för vägar av alla typer. Vi har lång erfarenhet inom vägarbeten av ombyggnationer av befintliga vägar såväl som nybyggnationer. Med ett starkt kundfokus ser vi till att ni och alla entreprenader involverade i projektet har rätt förutsättningar att genomföra projektet.

Tidigare kunder: Trafikverket, NCC, PEAB.

Ledningsnät

Mät in och skapa relationshandlingar med hög precision vid nybyggnationer, pågående projekt och befintliga luftburna och nedgrävda ledningsnät med Atritec. Korrekt inmätta ledningsnät minimerar både risken för grävskador på ledningsnät under jord och skapar goda förutsättningar för ett effektivt åtgärds- och förvaltningsarbete.

Tidigare kunder: IP Only, Skanova, Netel, Transtema, Eltel

Ta hjälp av Atritecs mättekniker

Gå från reaktiv till förebyggande underhåll av era vägar, järnvägar och ledningar med Atritec.
boka inmätning och utsättning med våra erfarna mättekniker i Stockholm, Göteborg eller på annan ort i Sverige — vi är verksamma i hela landet!