Geodetisk analys

Analys av geodetisk data

Geodetisk analys används för att noggrant kartlägga infrastruktur genom att samla in, bearbeta och analysera geodetiska data.

När används geodetisk analys?

Vad innefattar en geodetisk analys?

Geodetisk analys inom järnvägs- och ledningsnätsprojekt säkerställer precisionen i layout och konstruktion, vilket är avgörande för funktion, säkerhet och underhåll.

 

Detta innefattar exakt positionering och höjdbestämning för spår och ledningar, vilket möjliggör effektiv planering och minimerar risker för konflikter eller fel. Analyserna stöder även övervakning av infrastrukturens stabilitet över tid, vilket är kritiskt för långsiktig hållbarhet och driftsäkerhet.

Ta hjälp av Atritecs mättjänster

Gå från reaktiv till förebyggande underhåll av era vägar, järnvägar och ledningar med Atritec.

 

Boka inmätning och utsättning med våra erfarna mättekniker i Stockholm, Göteborg eller på annan ort i Sverige — vi är verksamma i hela landet!