MOBILE MAPPING

Vi hjälper dig med mobile mapping och skapar detaljerade kartor!

Vi använder mobila enheter, utrustade med GPS, kameror och lidar, för att kontinuerligt samla geospatial data och skapa detaljerade digitala kartor.

Kartläggning och Geografisk Informationssystem (GIS) möjliggör:

Fördelar:

Användingsområden:

Varför ATRITEC?

Snabb teknologisk utveckling

Dagens snabba teknologiska utveckling har ger upphov till nya, kontinuerligt föränderliga krav inom byggbranschen — mer ambitiösa projekt, högre kvalitetskrav, snävare budget och tidsbudget. Vi strävar efter att matcha denna takt och leda mätbranschen in i framtiden.

Marknadens främsta mätjänster

Vi erbjuder marknadens främsta mättjänster för att effektivisera insamlingen av mätdata, automatisera hantering och bearbetning av den samt förenkla skapandet av underlag och dokumentation.
Läs mer om oss

Tidseffektiva metoder

Tack vare våra innovativa metoder kan vi minska tiden våra mättekniker spenderar ute i fältet och istället fokusera på mer kvalitativa uppgifter som bidrar med mer värde till era projekt; berika och anpassa mätdata, skapa analyser och ta fram digitala modeller av projektet för era behov.

Erfarna mättekniker

Med hjälp av våra innovativa mättjänster och erfarna mättekniker kan storskaliga projekt inom järnväg, väg och ledningsnät som tidigare tagit flera månader numera utföras på några timmar eller ett par dagar — med många gånger mer och bättre mätdata.

Varför Atritec?

Snabb teknologisk utveckling

Dagens snabba teknologiska utveckling har ger upphov till nya, kontinuerligt föränderliga krav inom byggbranschen — mer ambitiösa projekt, högre kvalitetskrav, snävare budget och tidsbudget. Vi strävar efter att matcha denna takt och leda mätbranschen in i framtiden.

Tidseffektiva metoder

Tack vare våra innovativa metoder kan vi minska tiden våra mättekniker spenderar ute i fältet och istället fokusera på mer kvalitativa uppgifter som bidrar med mer värde till era projekt; berika och anpassa mätdata, skapa analyser och ta fram digitala modeller av projektet för era behov.

Marknadens främsta mätjänster

Vi erbjuder marknadens främsta mättjänster för att effektivisera insamlingen av mätdata, automatisera hantering och bearbetning av den samt förenkla skapandet av underlag och dokumentation.
Läs mer

Erfarna mättekniker​

Med hjälp av våra innovativa mättjänster och erfarna mättekniker kan storskaliga projekt inom järnväg, väg och ledningsnät som tidigare tagit flera månader numera utföras på några timmar eller ett par dagar — med många gånger mer och bättre mätdata.

Ta hjälp av Atritecs mättjänster

Gå från reaktiv till förebyggande underhåll av era vägar, järnvägar och ledningar med Atritec.

 

Boka inmätning och utsättning med våra erfarna mättekniker i Stockholm, Göteborg eller på annan ort i Sverige — vi är verksamma i hela landet!

Vad är mobile mapping?

Mobile mapping är en teknik för att samla in geospatial data från en mobil fordon, som kan vara utrustad med olika sensorer såsom GPS, LiDAR (Light Detection and Ranging), fotokamera, radar, och inertialmätsystem (IMU). Denna teknik används för att skapa detaljerade 3D-kartor och modeller av miljöer och strukturer, och är särskilt användbar för applikationer inom områden som geodesi, väg- och järnvägsplanering, stadsplanering, och infrastrukturutveckling.

Vad finns det för applikationer för mobile mappning?

Teknologin mobile mapping har en rad olika applikationer för allt från inmätningar av väg- och järnvägsnät till att övervaka byggplatser. Mobile mapping applikationer sträcker sig över flera olika områden inklusive, men inte begränsat till:

Ta hjälp av oss!

Kontakta oss för att få hjälp med just erat projekt