Anläggningsinventering

Vi hjälper dig med anläggningsinventering för järnväg & väg!

Vi på Atritec erbjuder innovativa hård- & mjukvarusystem som möjliggör automatiserad datainsamling och bearbetning av mätdata. Med hjälp av automation förenklas storskaliga mätningar och anläggningsinventeringar för både järnväg och väg.

Ta hjälp av Atritecs mättjänster

Gå från reaktiv till förebyggande underhåll av era vägar, järnvägar och ledningar med Atritec.

 

Boka inmätning och utsättning med våra erfarna mättekniker i Stockholm, Göteborg eller på annan ort i Sverige — vi är verksamma i hela landet!