Tjänster
Mobile mapping
Inmätning
Utsättning
Maskinstyrning
Flygscanning / drönarinmätning
Mängdberäkning
Mätkonsult
Fomul-mätning
Laserskanning
Verksamhetsområden
Järnväg
Väg
Ledningsnät
Karriär
Nyheter
Om oss
Kontakt

Innovativa
mättjänster

för små och stora projekt
Kontakta oss

Erfarenhet

En ständigt växande portfolio
av kunskap, meriter och projekt.
Järnväg Km
Fiber Km
Vägscanning Km

11000

4000

1500

Mättekniker tjänst | Atritec

Kompetens

Där erfarenhet och innovation möts.

Atritec är en ledande leverantör av tjänster och systemlösningar för geodetisk mätning och analys av mätdata. Vi erbjuder en bredd av tjänster och produkter inom följande tre affärsområden, mätkonsultation, mätentreprenad samt teknik. Vi tar oss ann både stora och små uppdrag och har ett stort fokus på digitalisering och innovation för att effektivisera och förenkla byggprojekt och underhåll av infrastruktur.

Grafiska tjänster | Atritec

Tjänster

Kompetens för alla lägen.

Med en bred kompetens samlad hos våra medarbetare erbjuder Atritec mättekniska tjänster i allt från stora mätentreprenader till enstaka konsultuppdrag. Oavsett om det gäller ett stort projekt eller en liten tjänst är vi övertygande om att vi kan erbjuda er de mest effektiva metoderna.

Innovation för framtidens mätteknik

Grafiska lösningar | Atritec

Atritec erbjuder innovativa hård- & mjukvarusystem som möjliggör automatiserad datainsamling och bearbetning av mätdata samt förenklad dokumentation. Med hjälp av automation förenklas storskaliga mätningar och anläggningsinventeringar på både järnväg och väg.

FOMUL
Vi erbjuder hinderfrihetsmätningar till ert projekt.

Atritec erbjuder med hjälp av innovativ teknik ett säkert, snabbt ochkostnadseffektivt sätt att utföra Fomul– & Spåravståndsmätning på. Vårt unika hindermätningssystem består av det senaste inom Lidar- och GPS-teknik för att möta de höga krav som ställs på FOMUL-mätning. Med hjälp av avancerade algoritmer säkerställs en hög noggrannhet.

Kontakta oss
för att boka er
projektmätning!

Kontakt
Nyheter
Senaste nytt från oss på Atritec.
Aktuellt på Atritec