Inmätning

Vi hjälper dig med inmätning

Specialister på inmätning för mätarbeten vars natur sträcker sig över stora geografiska områden — väg, järnväg och ledningsnät.

Rätt inmätning med pålitliga resultat

Byggprojekt består av en lång process av inmätning. Ett konkret projekteringsunderlag med precisa mått och bra data är en förutsättning för kvalitet, ekonomi och ett effektivt byggande. 

Projekteringsinmätning

Vi hjälper er mäta in verkligheten inför ert projekt för att säkerställa att bygget flyter på utan problem. Baserat på era behov och projektets natur tar vi fram precisa projekteringsunderlag så ni aldrig behöver tveka. Inför inmätningarna är vi noga med att inkludera projektledare, arkitekter och/eller konstruktörer i processen för att ta fram den mest relevanta informationen. 

Relationshandlingar

Korrekta ritningsunderlag och relationshandlingar är en förutsättning för att undvika tids- och budgetöverskridningar i nästa projekt. Vi mäter in verkligheten och samlar in all nödvändig mätdata som behövs för att kunna skapa noggranna detaljkartor, ritningar och relationshandlingar. Med precis inmätning ger vi er kontroll över ytorna och skapar pålitliga relationshandlingar — så att ni såväl som alla andra kan lita på era dokument.

Nya och traditionella mätmetoder

Med Atritec får ni tillgång till ett erfaret arbetslag av mättekniker. Vi vägleder er genom hela processen för att ge er den information och data ni behöver för just er inmätning. Med stor noggrannhet, ett erfaret arbetslag och en modern verktygspark säkerställer vi snabba leveranser som både håller kvalitet i den mätdata som behövs, men också i de mätpunkter som väljs ut för inmätning. 

Vi använder en rad olika mätverktyg baserat på projektets behov och förutsättningar inklusive:

  • Totalstationer
  • GNSS
  • 3D-skanning
  • Inmätning med drönare
  • Fordonsburen 3D-skanning
  • Mobile mapping

Järnväg

Järnvägsprojekt kräver en hög precision i jämförelse många andra projekt och har toleranskrav ofta på millimeternivå. Med hjälp av innovativ teknik erbjuder vi ett säkert, snabbt och kostnadseffektivt sätt att utföra geodetiska mätningar i spårområdet. Samtliga mättekniker besitter klass 1 mätteknikbehörighet såväl som relevanta skyddsutbildningar.  

Tidigare kunder: Trafikverket, NRC Group, Infrakraft, Infranord, Strukton.

Väg

Med hjälp av allt från mobile mapping, till imätning med drönare eller traditionell mätning med totalstationer hjälper vi er med projekteringsinmätning, såväl som skapandet av relationshandlingar för vägar av alla typer. Vi har lång erfarenhet inom vägarbeten av ombyggnationer av befintliga vägar såväl som nybyggnationer. Med ett starkt kundfokus ser vi till att ni och alla entreprenader involverade i projektet har rätt förutsättningar att genomföra projektet.

Tidigare kunder: Trafikverket, NCC, PEAB.

Ledningsnät

Mät in och skapa relationshandlingar med hög precision vid nybyggnationer, pågående projekt och befintliga luftburna och nedgrävda ledningsnät med Atritec. Korrekt inmätta ledningsnät minimerar både risken för grävskador på ledningsnät under jord och skapar goda förutsättningar för ett effektivt åtgärds- och förvaltningsarbete.

Tidigare kunder: IP Only, Skanova, Netel, Transtema, Eltel

Varför ATRITEC?

Snabb teknologisk utveckling

Dagens snabba teknologiska utveckling har ger upphov till nya, kontinuerligt föränderliga krav inom byggbranschen — mer ambitiösa projekt, högre kvalitetskrav, snävare budget och tidsbudget. Vi strävar efter att matcha denna takt och leda mätbranschen in i framtiden.

Tidseffektiva metoder

Tack vare våra innovativa metoder kan vi minska tiden våra mättekniker spenderar ute i fältet och istället fokusera på mer kvalitativa uppgifter som bidrar med mer värde till era projekt; berika och anpassa mätdata, skapa analyser och ta fram digitala modeller av projektet för era behov.

Marknadens främsta mätjänster

Vi erbjuder marknadens främsta mättjänster för att effektivisera insamlingen av mätdata, automatisera hantering och bearbetning av den samt förenkla skapandet av underlag och dokumentation.
Läs mer

Erfarna mättekniker

Med hjälp av våra innovativa mättjänster och erfarna mättekniker kan storskaliga projekt inom järnväg, väg och ledningsnät som tidigare tagit flera månader numera utföras på några timmar eller ett par dagar — med många gånger mer och bättre mätdata.

Ta hjälp av Atritecs mättekniker

Gå från reaktiv till förebyggande underhåll av era vägar, järnvägar och ledningar med Atritec.
Boka inmätning och utsättning med våra erfarna mättekniker i Stockholm, Göteborg eller på annan ort i Sverige — vi är verksamma i hela landet!

Vad är inmätning?

En inmätning går ut på att bestämma en känd punkts position i världen. Man börjar från punkter med kända koordinater och mäter sedan in detaljerna. Allt dokumenteras genom kartor eller ritningar.

Att mäta rätt är inte bara viktigt inför nästa steg, produktion/konstruktion, för att säkerställa att all data och mått finns tillgängliga för entreprenörerna. Det spelar också en viktigt roll när väl konstruktionen står klart för att ta fram relationshandlingar så att det blir lättare att felsöka och åtgärda fel i framtiden.

Varför är inmätning nödvändigt?

Oavsett byggprojekt behövs det rätt ingångsvärde och en bild av hur och var konstruktionen ska placeras. Noggrann inmätning ger er en tydlig överblick över projektets område, och är en förutsättning för att säkerställa framgångsrika projekteringar och byggnationer som håller sig inom budget och flyter på effektivt.

Vad är skillnaden mellan utsättning och inmätning?

Oavsett konstruktion så grundas allt i inmätning och utsättning i syfte att visa i verkligheten vart något är och dokumentera det. Exakt och tillförlitlig position är en grundförutsättning för nödvändig geoinformation inför ett projekt. Vid inmätning, liksom utsättning, utgår man från kända punkter:

Utsättning märker ut en känd punkts position i verkligheten. Ex: Ett hål ska grävas. En utsättning genomförs för att märka ut vart det ska grävas och vart ledningar och annan infrastruktur finns för att inte råka skada dem vid utgrävningen.

 

– Inmätning dokumenterar en punkts position. Ex: Ett hål har grävts. En inmätning genomförs för att mäta in och dokumentera vart detta hål befinner sig i världen.

Ta hjälp av oss!

Kontakta oss för att få hjälp med just erat projekt