Fordonsburen Laserskanning

Vi hjälper dig med fordonsburen laserskanning och skapar detaljerade kartor!

Fordonsburen laserskanning på tåg eller bil används främst vid inmätning av infrastruktur vid projektering och inför byggnationer av bland annat vägar, järnvägar, broar, tunnlar och liknande.

Ta hjälp av Atritecs mättjänster

Gå från reaktiv till förebyggande underhåll av era vägar, järnvägar och ledningar med Atritec.

 

Boka inmätning och utsättning med våra erfarna mättekniker i Stockholm, Göteborg eller på annan ort i Sverige — vi är verksamma i hela landet!