Mätkonsulter

Ta hjälp av våra mätkonsulter

Våra mättekniker är alltid beredda att vara på plats där, och när de behövs för att se till att varje millimeter blir rätt.

Mätpartner med Millimeterprecision

Våra tjänster möjliggöra kvalitativ insamling av data med hög precision för att garantera framgångsrika infrastrukturprojekt.

Vi är en fullständig mätentreprenör som alltid har kunden och dennes behov i fokus. Vi levererar flertalet tjänster inom inmätning, utsättning, laserskanning och maskinstyrning, främst ligger betoning på digitalisering av praktiska element och steg som kan förändra arbetssätt till ett mer effektivt och lätt flöde. Med erfarenhet från stora såväl som mindre projekt har vi expertis inom maskinell mätning av infrastruktur, järnväg, väg och ledningsnät.

Vi eftersträvar att alltid kunde möta kundens behov och att tillsammans med kunden effektivisera processer med rätt och smarta verktyg. Den mångfald av kompetens som finns i bolaget drar vi alltid nytta av för att ge våra kunder det understöd de behöver!

Inmätning

Infrastrukturprojekt består av en lång process av inmätning. Ett konkret projekteringsunderlag med precisa mått och bra data är en förutsättning för kvalitet, ekonomi och ett effektivt byggande. 

 

Utsättning

Vid utsättning är målet att visa vart en projekterad punkt befinner sig i verkligheten och markera ut den. Det kan beskrivas som en överföring av mätdata från en ritning eller liknande, till en punkt i terrängen på ett infrastrukturprojekt. Utsättningar används främst vid maskinell mätning för att stötta entreprenörer som utför det faktiska arbetet på plats.

Laserskanning

Innebär snabb insamling av miljontals mätpunkter per sekund som sällan kräver fler än ett mätningstillfälle. Mätdatan möjliggör en tydlig överblick över önskat infrastrukturprojekt. Laserskannat underlag kan omvandlas till digitala tvillingar för att analysera, mäta och studera varje detalj av infrastrukturen direkt i er webbläsare.

Maskinuthyrning

Med maskinstyrning kan vi på ett oerhört effektivt och lönsamt sätt underlätta arbetet samtidigt som stora kostnader skärs ner. 2D-ritningar görs om och omvandlas till terrängmodeller i 3D, som i sin tur smidigt överförs till den aktuella styrdatorn i berörd maskin. Full kontroll levereras till kund som i sin tur kan tillhandahålla verkningsfulla resultat.

Varför ATRITEC?

Snabb teknologisk utveckling

Dagens snabba teknologiska utveckling har ger upphov till nya, kontinuerligt föränderliga krav inom byggbranschen — mer ambitiösa projekt, högre kvalitetskrav, snävare budget och tidsbudget. Vi strävar efter att matcha denna takt och leda mätbranschen in i framtiden.

Tidseffektiva metoder

Tack vare våra innovativa metoder kan vi minska tiden våra mättekniker spenderar ute i fältet och istället fokusera på mer kvalitativa uppgifter som bidrar med mer värde till era projekt; berika och anpassa mätdata, skapa analyser och ta fram digitala modeller av projektet för era behov.

Marknadens främsta mätjänster

Vi erbjuder marknadens främsta mättjänster för att effektivisera insamlingen av mätdata, automatisera hantering och bearbetning av den samt förenkla skapandet av underlag och dokumentation.
Läs mer

Erfarna mättekniker​

Med hjälp av våra innovativa mättjänster och erfarna mättekniker kan storskaliga projekt inom järnväg, väg och ledningsnät som tidigare tagit flera månader numera utföras på några timmar eller ett par dagar — med många gånger mer och bättre mätdata.

Ta hjälp av Atritecs mättekniker

Gå från reaktiv till förebyggande underhåll av era vägar, järnvägar och ledningar med Atritec.
boka inmätning och utsättning med våra erfarna mättekniker i Stockholm, Göteborg eller på annan ort i Sverige — vi är verksamma i hela landet!