Tjänster
Mobile mapping
Inmätning
Utsättning
Maskinstyrning
Flygscanning / drönarinmätning
Mängdberäkning
Mätkonsult
Fomul-mätning
Laserskanning
Verksamhetsområden
Järnväg
Väg
Ledningsnät
Karriär
Nyheter
Om oss
Kontakt
verksamhetsområden

Utforska och upptäck vad vi erbjuder och hur vi kan anpassa det till just ditt projekt!

Nästa steg

Med fokus på innovation och framtidens mätteknik

Atritec är verksamma och erbjuder helhetslösningar inom flera områden av mätteknik. Med fokus på väg, järnväg och ledningsnät erbjuder Atritec industrins allra senaste hårdvara, och mjukvara som vi utvecklat själva, för att säkerställa kvalitén på våra mättjänster.  

Järnväg | AtritecTåg | Atritec

Järnväg

På järnvägen används LiDAR teknologi för att generera en mängd unik data, men främst mäter vi
hinderfrihet åt lastöverskridande transporter, så kallade FOMUL-mätningar, samt spåravståndsmätningar.
Vi sköter allt från insamlingen av data, till analys, annotering och sammanställning av den.

Väg | AtritecVäg | Atritec

Väg

Atritec erbjuder en komplett uppsättning mättjänster inom geodetisk mätning för vägnät.
Vi kan stödja er genom hela projektet, från projekterings- och produktionsmätning till utsättning
och framställande av relationshandlingar, oavsett komplexitet och storlek på vägnätet.

Kalender | Atritec

Ledningsnät

Mät in luftburna och nedgrävda ledningsnät med Atritec. Vi erbjuder mättjänster för nybyggnationer,
pågående projekt såväl som befintliga ledningsnät, från projekteringsmätning och
produktionsmätning, till utsättning och framställandet av relationshandlingar.

Kontakta oss

Kontakta oss för att diskutera hur våra
lösningar kan effektivisera, modernisera och
kvalitetssäkra era mätprojekt.
Kontakt