BIM & Laserskanning till BIM

Skapa BIM-modeller för bättre planering och underhåll av infrastruktur

Vägar, järnvägar och ledningsnät. Atritec erbjuder laserskanning till BIM där vi mäter in verkligheten och tar fram underlaget för att skapa intelligenta BIM-modeller för varje objekt på er anläggning.

Digitalisera anläggningar med laserskanning BIM

Med fordonsbaserad 3D-skanningsteknik möjliggör Atritec snabb och effektiv laserskanning till BIM-flöden för anläggningar, områden och infrastruktur som sträcker sig över stora geografiska områden:

  1. Datainsamling: Med hjälp av fordonsbaserad laserskanningsteknik samlar vi in miljontals mätpunkter per sekund med millimeterprecision för varje objekt på din anläggning. Vanligtvis krävs inte mer än en mätning.
  2. Skapande av 3D-modeller: Vi skapar en detaljerad 3D-modell för varje enskilt objekt baserat på punktmolnet.
  3. Tillägg av information: 3D-modellerna kompletteras med information från vår mätning, eller så förbereder vi objekten så att du själv kan lägga till informationen.

Slös inte tid på modeller som inte motsvarar verkligheten. Vi ser till att du får tillgång till riktiga data med faktiska mått istället för standardmått. Mät in verkligheten med Atritec och skapa en levande digital kopia av dina anläggningar.

Definition: BIM

BIM, eller ”Building Information Modeling”, syftar till konceptet av en digital modell som föreställer din anläggning och alla dess objekt. Varje enskild modell innehåller relevant information om objektet. Det är en delad kunskapsresurs för information om en anläggning och objekt som till fördel kan användas som beslutsunderlag vid projektering och underhåll.

BIM kan beskrivas som en levande digital kopia av verkligheten som du kan besöka när och var du vill, och är en databas med all information om varje enskilt objekt samlat på en och samma plats:

  • vem tillverkaren är
  • vilka komponenter och material ett objekt består av
  • form, färg, dimensioner och vikt
  • när något senast renoverades/reparerades.

Hur används BIM-modeller?

En enda BIM-modell kan omfatta ett helt område eller anläggning, komplett med fysiska och funktionella egenskaper samlade i ett enda dataset. Alla objekt är tydligt definierade – inklusive hur de beter sig och relaterar till varandra. En BIM-modell möjliggör bättre analyser av anläggningar och skapande av rapporter och underlag för planering och visualisering.

BIM möjliggör bättre samarbeta med hjälp av gemensamma, noggrant koordinerade modeller, och ger perfekt överblick över anläggning och insikt i varje enskilt objekt. Med en BIM-modell har alla tillgång till all nödvändig information som behövs för att kunna planera, designa, bygga och hantera de befintliga objekten mer effektivt.

Vad innebär laserskanning till BIM?

Laserskanning till BIM, eller Scan-To-BIM, är processen att digitalt fånga verkligheten för skapandet av BIM-modeller. Laserskanning till BIM fångar fysiska objekt, områden eller anläggningar digitalt med laserskanningsdata, som sedan används för att skapa BIM-modellen. Laserskanning till BIM är en av de viktigaste delarna av BIM-processen och måste ske med stor noggrannhet för att säkerställa så korrekt och precis information om den befintliga anläggningen och dess objekt.

Möjligheterna med laserskanning till BIM

Datainsamling kräver noggrann planering och är tidskrävande, särskilt om BIM-modellen för en befintlig anläggning behöver uppdateras regelbundet:

  • Projekteringen lägger grunden för övriga faser. Ofullständig eller opålitlig information i BIM-modeller kan ha dramatiska effekter på slutresultatet. Brister i modellen kan få konsekvenser eftersom det påverkar alla andra användare av modellen.
  • Byggfasen utgör en utmaning att samla in data för att uppdatera och verifiera BIM-modeller. Det kan innebära mödosamma uppgifter som att fysiskt besöka en plats för att mäta och fotografera. Det leder till ytterligare logistiska utmaningar som att ordna tillgång till området, begränsad tid man får befinna sig inom området och antalet anställda som behövs för uppgiften.

Ta hjälp av oss!

Kontakta oss för att få hjälp med just erat projekt

Fördelar med ett laserskanning till BIM-flöde

Minskad risk för fel i planering

Laserskanning till BIM minskar risken för fel i planeringen av renoveringar eller expansioner av anläggningar som saknar befintliga bygghandlingar i digitalt format. Laserskanning till BIM gör det enklare och snabbare att skapa pålitliga bygghandlingar i ett modernt, standardiserat format alla intressenter kan ta del av.

Säkerställning av kvalitet

Laserskanning till BIM möjliggör en hög nivå av kvalitetssäkran då ni kan jämföra det faktiskt genomförda arbetet med planerade projektaktiviteter; inspektioner kan genomföras digitalt från sitt eget kontor, vilket minskar behovet av resor utan att det påverkar bedömningens kvalitet.

Fördelaktigt vid utmanande projekt

När man startar nya byggprojekt på utmanande platser i närheten av befintliga anläggningar kan ditt laserskanning till BIM-flöde ge viktiga insikter om det kringliggande området. Uppdaterade och precisa ritningar ger en bättre översikt över potentiella risker och minskar risken att anläggningar i närheten av byggnationen skadas.

Förbättra anläggningen

Förvaltning av kapital och anläggningar av äldre fastigheter kan dra nytta av laserskanning till BIM. BIM kan till exempel användas för att minska koldioxidutsläpp genom att identifiera var ytterligare isolering kan installeras. Dessutom blir rapportering av fel för löpande underhåll mer exakt och uppdateras kontinuerligt.

Ta hjälp av Atritecs mättekniker

Gå från reaktiv till förebyggande underhåll av era vägar, järnvägar och ledningar med Atritec.
Boka inmätning och utsättning med våra erfarna mättekniker i Stockholm, Göteborg eller på annan ort i Sverige — vi är verksamma i hela landet!