FOMUL OCH SPÅRAVSTÅNDSMÄTNING

Officiella mätentrepenören

Atritec är den officiella, kontrakterade mätentrepenören för FOMUL- och spåravståndsmätningar påTrafikverketsanläggningar. Beställning görs till projektmatning@atritec.se.

FOMUL- och spåravståndsmätning med Atritec

FOMUL- och spåravståndsmätning är en förutsättning för att kunna säkerställa säkra transporter längs med järnvägar, speciellt då spårsträckan förändrats. Det är av yttersta vikt att mätning med rätt utrustning utförs för att identifiera och registrera objekt som sticker in i spårets lastprofil. Avvikande objekt som ej mätts in utgör en risk för allvarliga skador på både anläggning och tåg. 

FOMUL- och spåravståndsmätningar utförs längs med alla LÖ-spår på Sveriges järnväg med 4 och 8 års intervaller samt vid investerings- och underhållsprojekt. 

Smidig beställning

Beställning görs med fördel minst 8 veckor inför planerad mätning. När ni skickat en beställning återkopplar en av våra handläggare för bekräftelse och vidare avstämning inom kort

Er handläggare tar kontakt cirka 1-2 veckor innan planerat startdatum för mätningen för att stämma av ifall någon förändring i tidplanen har skett eller några förutsättningar i projektet förändrats.

Lätthanterliga rapporter och leveranser

När en FOMUL-mätning för ert projekt utförts tar vi fram en verifikationsrapport som ger en tydlig överblick av det aktuella läget och som gör en eventuell uppföljning snabb och enkel. Vi sköter sedan all leverans och uppdatering av BIS.

Senaste tekniken

Med hjälp av våra egenutvecklade innovativa system och produkter erbjuder vi ett säkert, snabbt och kostnadseffektivt sätt att utföra FOMUL- och spåravståndsmätningar. Vårt unika hindermätningssystem består av det senaste inom Lidar- och GPS-teknik för att kunna möta de högra krav som ställs inom FOMUL-mätning. Med hjälp av avancerade algoritmer säkerställs en hög noggrannhet med millimeterprecision samt en hög nivå av automation som möjliggör tillförlitlig och kostnadseffektiv datainsamling, bearbetning och leverans direkt till Trafikverkets system.

Hög tillgänglighet

Atritec besitter flera fordon fullt utrustade med den senaste tekniken för att alltid vara tillgängliga för mätuppdrag längs med hela Sverige.

Ta hjälp av Atritecs mättekniker

Gå från reaktiv till förebyggande underhåll av era vägar, järnvägar och ledningar med Atritec.
Boka inmätning och utsättning med våra erfarna mättekniker i Stockholm, Göteborg eller på annan ort i Sverige — vi är verksamma i hela landet!