Geodetisk Mätning

Begränsade marginaler för fel

Geodetisk mätning utförs när man mäter in eller sätter ut punkter och kräver stor precision och noggrannhet.

När används geodetisk mätning?

Geodetisk mätning används vid olika typer av mätningar där det är begränsade marginaler för fel. Detta innebär en stor noggrannhet vid mätning och kräver speciella instrument och metoder.

 

Geodetiska mätningar görs vid olika typer av byggen eller vid spårarbete, eftersom det då läggs stor vikt vid precision och korrekta mätningar.

Vad innefattar en geodetisk mätning?

Vid geodetisk mätning ingår både inmätning och utsättning. Vid inmätning utgår man från punkter, i regel stompunkter, med kända plana koordinater. Man mäter sedan in detaljer och beräknar detaljernas koordinater och höjder och avslutar med att dokumentera dem, ofta i form av kartor eller ritningar.

Utsättning görs i samband med att grävning ska ske. Detta görs för att markera ut ledningar eller kablars läge på marken för att hitta dom.

Ta hjälp av Atritecs mättekniker

Gå från reaktiv till förebyggande underhåll av era vägar, järnvägar och ledningar med Atritec.
Boka inmätning och utsättning med våra erfarna mättekniker i Stockholm, Göteborg eller på annan ort i Sverige — vi är verksamma i hela landet!