Tjänster
Mobile mapping
Inmätning
Utsättning
Maskinstyrning
Flygscanning / drönarinmätning
Mängdberäkning
Mätkonsult
Fomul-mätning
Laserskanning
Verksamhetsområden
Järnväg
Väg
Ledningsnät
Karriär
Nyheter
Om oss
Kontakt

Inmätning med
Drönare / UAS

Inmätning med drönare för infrastruktur som sträcker sig över stora områden – ledningsnät, väg och järnväg. Kontakta Atritec och säkerställ korrekt och detaljerat dataunderlag för projektering och framställningen av relationshandlingar.

Komma i kontakt

Boka inmätning hos Atritec

Inmätning med drönare erbjuder en revolutionerande metod för kartläggning och framställning av underlag av infrastruktur, speciellt för infrastruktur som sträcker sig över stora geografiska områden som ledningsnät, vägar och järnvägar.

Med Atritec får ni snabb och kostnadseffektiv inmätning med drönare som ger er ett bra underlag för projektets nästa steg, och en leverans med filer i det format ni använder och behöver. Med bra data som underlag blir det lättare att planera produktions- och byggprocess som hjälper er att ta rätt beslut, såväl som framställa pålitliga relationshandlingar.

Typer av mätning med drönare för infrastruktur

  • Fotogrammetri: Skapar detaljerade 3D-modeller och kartor genom att analysera och sammanställa högupplösta bilder.
  • LiDAR: Använder ljusets hastighet för att skapa högupplösta 3D-modeller, perfekt för att kartlägga stora områden med hög noggrannhet.
  • Termografi: Identifierar värmevariationer för att upptäcka potentiella problem, som överhettning i elledningar.
  • Multispektral avbildning: Identifierar egenskaper som inte kan ses med blotta ögat, till exempel växtlighet runt järnvägsspår.

Fördelar med inmätning med drönare för infrastruktur

  • Effektivitet: Drönare kan täcka stora områden på kort tid, vilket gör det möjligt att snabbt kartlägga stora områden, såväl som att utföra ytterligare mätningar för att uppdatera det befintliga underlaget vid behov.
  • Säkerhet: Drönare kan komma åt svårtillgängliga eller farliga områden och objekt utan att utsätta personal för risker, till exempel vid vägar och järnvägar.
  • Kostnadseffektivitet: Drönarinmätning minskar behovet av fysisk personal och tung utrustning på plats samt effektiviserar inmätning avsevärt vilket minskar kostnaderna.
  • Noggrannhet: Inmätning med drönare är en modern mätmetod som tillåter oss att leverera högupplösta, detaljerade data och bilder.

Hur vi utför inmätning med drönare för infrastruktur

Planering

Inmätning med drönare för infrastruktur kräver noggrann planering. Tillsammans med våra kunder definierar vi det specifika område som ska mätas där vi tar även hänsyn till era specifika behov och krav för att kunna planera de mest effektiva flygrutterna för drönaren.

Flygning och datainsamling

När planeringen är klar, påbörjar vi nästa steg, vilket är flygningen. Vår drönare, styrd av ett team av certifierade operatörer, flyger över det definierade området enligt de planerade ruttena. Under flygningen samlar drönaren in miljontals datapunkter per sekund som vi sedan bearbetar och förfinar inför leverans.

Databearbetning

Efter att datainsamlingen är klar bearbetar vi datan och anpassar den för era behov, inklusive skapandet av detaljerade kartor, 3D-modeller och andra relevanta rapporter. Leveranser sker i det format ni använder och behöver.

Punkter |Atritec

Säkerhet och lagstiftning

Mättekniker tjänst | Atritec

Vi har alla nödvändiga tillstånd och följer strikt alla lagar och regler som styr drönarflygning. Vårt team är välutbildat och certifierat för att garantera säker och professionell hantering av drönare.

Ta hjälp av Atritecs mättekniker i Göteborg, Stockholm och övriga Sverige

Gå från reaktiv till förebyggande underhåll av era vägar, järnvägar och ledningar med Atritec. Kontakta oss för att boka inmätning och utsättning med våra erfarna mättekniker i Stockholm, Göteborg eller på annan ort i Sverige — vi är verksamma i hela landet!

Kontakt