Inmätning med drönare / UAS

Vi hjälper dig med inmätning

Inmätning med drönare för infrastruktur som sträcker sig över stora områden – ledningsnät, väg och järnväg. Kontakta Atritec och säkerställ korrekt och detaljerat dataunderlag för projektering och framställningen av relationshandlingar.

Boka inmätning hos Atritec

Inmätning med drönare erbjuder en revolutionerande metod för kartläggning och framställning av underlag av infrastruktur, speciellt för infrastruktur som sträcker sig över stora geografiska områden som ledningsnät, vägar och järnvägar.

 

Med Atritec får ni snabb och kostnadseffektiv inmätning med drönare som ger er ett bra underlag för projektets nästa steg, och en leverans med filer i det format ni använder och behöver. Med bra data som underlag blir det lättare att planera produktions- och byggprocess som hjälper er att ta rätt beslut, såväl som framställa pålitliga relationshandlingar.

Typer av mätning med drönare för infrastruktur

Fördelar med inmätning med drönare för infrastruktur

Varför ATRITEC?

Snabb teknologisk utveckling

Dagens snabba teknologiska utveckling har ger upphov till nya, kontinuerligt föränderliga krav inom byggbranschen — mer ambitiösa projekt, högre kvalitetskrav, snävare budget och tidsbudget. Vi strävar efter att matcha denna takt och leda mätbranschen in i framtiden.

Tidseffektiva metoder

Tack vare våra innovativa metoder kan vi minska tiden våra mättekniker spenderar ute i fältet och istället fokusera på mer kvalitativa uppgifter som bidrar med mer värde till era projekt; berika och anpassa mätdata, skapa analyser och ta fram digitala modeller av projektet för era behov.

Marknadens främsta mätjänster

Vi erbjuder marknadens främsta mättjänster för att effektivisera insamlingen av mätdata, automatisera hantering och bearbetning av den samt förenkla skapandet av underlag och dokumentation.
Läs mer

Erfarna mättekniker​

Med hjälp av våra innovativa mättjänster och erfarna mättekniker kan storskaliga projekt inom järnväg, väg och ledningsnät som tidigare tagit flera månader numera utföras på några timmar eller ett par dagar — med många gånger mer och bättre mätdata.

Ta hjälp av Atritecs mättekniker

Gå från reaktiv till förebyggande underhåll av era vägar, järnvägar och ledningar med Atritec.
boka inmätning och utsättning med våra erfarna mättekniker i Stockholm, Göteborg eller på annan ort i Sverige — vi är verksamma i hela landet!

Hur vi utför inmätning med drönare för infrastruktur i tre steg

STEG 1: Planering

Inmätning med drönare för infrastruktur kräver noggrann planering. Tillsammans med våra kunder definierar vi det specifika område som ska mätas där vi tar även hänsyn till era specifika behov och krav för att kunna planera de mest effektiva flygrutterna för drönaren.

STEG 2: Flygning och datainsamling

När planeringen är klar, påbörjar vi nästa steg, vilket är flygningen. Vår drönare, styrd av ett team av certifierade operatörer, flyger över det definierade området enligt de planerade ruttena. Under flygningen samlar drönaren in miljontals datapunkter per sekund som vi sedan bearbetar och förfinar inför leverans.

STEG 3: Databearbetning

>Efter att datainsamlingen är klar bearbetar vi datan och anpassar den för era behov, inklusive skapandet av detaljerade kartor, 3D-modeller och andra relevanta rapporter. Leveranser sker i det format ni använder och behöver.

Säkerhet och lagstiftning

Vi har alla nödvändiga tillstånd och följer strikt alla lagar och regler som styr drönarflygning. Vårt team är välutbildat och certifierat för att garantera säker och professionell hantering av drönare.

Ta hjälp av oss!

Kontakta oss för att få hjälp med just erat projekt