Tjänster
Mobile mapping
Inmätning
Utsättning
Maskinstyrning
Flygscanning / drönarinmätning
Mängdberäkning
Mätkonsult
Fomul-mätning
Laserskanning
Verksamhetsområden
Järnväg
Väg
Ledningsnät
Karriär
Nyheter
Om oss
Kontakt
Laserskanning

Komma i kontakt

Laserskanning

Laserskanning stärkt av den senaste tekniken inom GPS- och Lidarteknik. Vi levererar precis mätdata för inmätning av infrastruktur – tunnlar, viadukter, broar, vägar, järnvägar, kraftledningar m.m. – samt olika typer av anläggningar och byggnadsverk. Våra mättekniker hjälper er framställa digitala tvillingar för att kunna besöka er anläggning virtuellt.

Vad är laserskanning?

Laserskanning är processen att återskapa form och utseende av fysiska objekt i en digital 3D-modell. Med hjälp av laserskanning kan punktmoln tas fram som motsvarar objektens form och yta. Laserskanning är en förutsättning för konceptet “Reality Capture” – att återskapa verkligheten med punkter, objektens mått och volym i en digital tredimensionell miljö för att observera, mäta och analysera er infrastruktur, anläggning, m.m.

Laserskannrar mäter in fina detaljer och fånga fria former för att ta fram mycket exakta punktmoln på väldigt kort tid. De är idealiska för mätning och inspektion av konturerade ytor och komplexa geometrier som kräver stora mängder mätdata för att beskriva dem korrekt.

Fördelar med laserskanning med Atritec

  • Snabb insamling av miljontals mätpunkter per sekund som sällan kräver fler än ett mätningstillfälle

  • Rik mätdata möjliggör framställningen av projekterings- och inventeringsunderlag

  • Skanningsdata med hög noggrannhet med millimeterprecision med verkliga mått snarare än standardmått

  • Möjliggör framställningen av digitala tvillingar för att analysera, mäta och studera varje detalj av infrastrukturen direkt i er webbläsare.

Typer av laserskanning

Atritec kan utföra tre typer av laserskanning beroende på uppdragets natur och era behov inklusive fordonsburen laserskanning, flygburen laserskanning och manuell laserskanning. 

Fordonsburen laserskanning
Fordonsburen laserskanning på tåg eller bil används främst vid inmätning av infrastruktur vid projektering och inför byggnationer av bland annat vägar, järnvägar, broar, tunnlar och liknande. 
Flygburen laserskanning
Flygburen laserskanning möjliggörs främst av drönare, men även flygplan och helikoptrar. Användningsområden inkluderar bland annat skogar, ledningsnät, kraftledningar och andra stora anläggningar eller geografiska områden. Flygburen laserskanning är i många fall det enda ekonomiskt realistiska alternativet vid inmätning i svårtillgänglig terräng eller av stora områden.
Manuell laserskanning
Manuell laserskanning med hjälp av terrester (markburen) laserskanners lämpar sig främst för mindre objekt, byggnader, inomhus en byggnad eller liknande. 
Kontakta oss
Kontakta oss för att ta reda på hur våra tjänster kan effektivisera, modernisera och kvalitetssäkra dina mätprojekt
Kontakt


Framtidens laserskanning av skog, infrastruktur och byggnader

Atritec nyttjar laserskanning för mätning av skog, infrastruktur och byggnader för att framställa mätbara digitala representationer i 3D av era anläggningar och infrastruktur. Vi tar oss an stora som små uppdrag och lägger ett stort fokus på digitalisering och innovation:

  • Automatiserad och snabb datainsamling med hög noggrannhet med hjälp av den senaste mättekniken

  • Förenklad databearbetning och analys med hjälp av intuitiva egenutvecklade system

  • Kundanpassad presentation/visualisering av anläggningar och infrastruktur i våra egna program.

Laserskanning till BIM (Scan-to-BIM)

Är ni inte säkra på om ni kan lita på underlagen i ert byggprojekt kan vi även utföra laserskanning till BIM (Scan-to-BIM). Beroende på era behov kan vi skapa en byggnadsmodell i 3D över er byggnad och antingen fylla objektet med tillgänglig information åt er, eller förbereda objektet så ni själva kan fylla i all nödvändig information. 

Jobba inte med underlag ni inte kan lita på. Hör av er till oss så hjälper vi er med en BIM-modell. Vill du veta mer om vår tjänst laserskanning till BIM? Kontakta oss.

Mättekniker tjänst | Atritec

Varför Atritec?

Dagens snabba teknologiska utveckling har ger upphov till nya, kontinuerligt föränderliga krav inom byggbranschen — mer ambitiösa projekt, högre kvalitetskrav, snävare budget och tidsbudget. Vi strävar efter att matcha denna takt och leda mätbranschen in i framtiden.

Tack vare våra innovativa metoder kan vi minska tiden våra mättekniker spenderar ute i fältet och istället fokusera på mer kvalitativa uppgifter som bidrar med mer värde till era projekt; berika och anpassa mätdata, skapa analyser och ta fram digitala modeller av projektet för era behov.

Vi erbjuder marknadens främsta mättjänster för att effektivisera insamlingen av mätdata, automatisera hantering och bearbetning av den samt förenkla skapandet av underlag och dokumentation. Med hjälp av våra innovativa mättjänster och erfarna mättekniker kan storskaliga projekt inom järnväg, väg och ledningsnät som tidigare tagit flera månader numera utföras på några timmar eller ett par dagar — med många gånger mer och bättre mätdata.

Ta hjälp av Atritecs mättekniker i Göteborg, Stockholm och övriga Sverige

Gå från reaktiv till förebyggande underhåll av era vägar, järnvägar och ledningar med Atritec. Kontakta oss för att boka inmätning och utsättning med våra erfarna mättekniker i Stockholm, Göteborg eller på annan ort i Sverige — vi är verksamma i hela landet!

Kontakt