LASERSKANNING – SKOG

Kartlägg skogar med laserskanning

Få en bättre överblick över era skogsområden – kontakta Atritec. Med fordonsburen laserskanning för skog samlar vi in stora mängder skoglig grunddata på kort tid för bättre beslutsunderlag och effektivare skogshantering.

Laserskanning för skog med Atritec

Med hjälp av avancerade 3D-laserskannrar, monterade på drönare, helikoptrar eller flygplan, kan vi skapa precisa tredimensionella modeller av era skogar. Vi samlar in miljontals datapunkter per sekund för en komplett kartläggning av varje enskilt objekt för både skog och mark.

  • trädhöjd
  • stamdiameter
  • medelhöjd
  • grundyta
  • biomassa
  • volymer
  • marklutning.

Hur går laserskanning för skog till?

Processen för laserskanning av skog är relativt enkel och börjar med en noggrann planering av överflygningsområdet. Därefter genomförs flygningen med en drönare, flygplan eller flygplan utrustat med laserskanningsteknik. Lasern skickar pulser till marken och mäter hur lång tid det tar för ljuset att reflekteras tillbaka. På så sätt skapas en tredimensionell punktmolnsmodell av skogen.

När skanningen är klar bearbetas datan för att skapa en detaljerad modell av skogen. Denna modell kan sedan användas för att analysera olika parametrar för både skogen och marken.

 

Fördelar med laserskanning vid kartläggning av skog

Laserskanning har kommit att revolutionera kartläggningen av skog. Fordonsburen laserskanning för skog ger skogsägare och skogsförvaltare tillgång till mer detaljerad och mer exakt information om skogsterrängen på kortare tid än tidigare möjligt.

Precision och detaljrikedom

Laserskanning ger en mycket hög grad av noggrannhet och detaljrikedom. Den kan avbilda skogen i 3D och ger information om varje enskilt träd, inklusive. Den kan också identifiera och mäta andra landskapselement som diken, stigar och klippor. Denna detaljnivå gör det möjligt att ta mer informerade beslut om skogsskötsel och planering.

Tidsbesparing

Traditionella metoder för skogsinventering kan vara tidskrävande, speciellt för stora skogsområden. Fordonsburen laserskanning för skog, å andra sidan, kan täcka stora ytor på kort tid. Datainsamlingen kan utföras snabbt från luften, vilket sparar både tid och arbetskraft.

Tillgång till svåråtkomliga områden

Laserskanning kan utföras från luften, vilket betyder att även svåråtkomliga områden kan undersökas utan problem. Detta är en stor fördel i områden som är svåra att nå på grund av tät vegetation, brant terräng eller andra hinder.

Minimal påverkan på miljön

Laserskanning är en icke-invasiv teknik som inte påverkar skogen eller dess ekosystem. Det finns ingen fysisk påverkan på skogen, vilket gör metoden till ett hållbart och miljövänligt alternativ till traditionella inventeringsmetoder.

Återanvändbar data

Data som samlats in genom laserskanning kan användas för en mängd olika ändamål och kan enkelt återanvändas. Förutom grundläggande skogsinventering kan data användas för att bedöma skadad skog, planera skogsavverkning, modellera vattenflöden och mycket mer.

Ta hjälp av Atritecs mättekniker

Gå från reaktiv till förebyggande underhåll av era vägar, järnvägar och ledningar med Atritec.
Boka inmätning och utsättning med våra erfarna mättekniker i Stockholm, Göteborg eller på annan ort i Sverige — vi är verksamma i hela landet!