Tjänster
Mobile mapping
Inmätning
Utsättning
Maskinstyrning
Flygscanning / drönarinmätning
Mängdberäkning
Mätkonsult
Fomul-mätning
Laserskanning
Verksamhetsområden
Järnväg
Väg
Ledningsnät
Karriär
Nyheter
Om oss
Kontakt
Mängdberäkning

Säkerställ snabb och exakt mängdberäkning för att kvalitetssäkra mängder för mängdreglering och upprättande av mängdförteckningar.

Komma i kontakt

Mängdberäkning, Mängdreglering och upprättande av mängdförteckningar

Atritec tillhandahåller ett komplett tjänsteutbud inom mängdberäkning/volymberäkning, mängdreglering och upprättande av mängdförteckningar för alla typer av material. Vi är sakkunniga inom AMA och Mät- och Ersättningsreglerna (MER) där vi ständigt utbildar våra mätkonsulter enligt de senaste bestämmelserna. 

Mängdberäkning

Mängdberäkning, eller volymberäkning, är en viktig detalj för både planering och den ekonomiska aspekten. Att mäta mängder och se till att volymerna av material är korrekta, eller om de behöver regleras, är viktigt för att kunna hålla sig inom budget såväl som för att säkerställa att ni får rätt betalt enligt uppdraget. Stora delar av projektet kan ofta volymberäknas innan projektet har startat för att ge er en tidig prognos på entreprenadsumman.

Vi börjar alltid med ett startmöte där vi tillsammans går igenom förutsättningar för ert projekt och föreslår ett arbetsflöde för mängdberäkning som passar ert projekt och budget.

Mängdreglering

Mängdreglering är en central del i ett projekt då framgångsrika projekt ofta mäts i vinst och kundnöjdhet. Precis mängdberäkning är en förutsättning för att möjliggöra korrekt mängdreglering av olika material. Det är viktigt att mängdregleringen följs upp kontinuerligt genom hela projektet för att säkerställa att kontraktsmängderna stämmer med de mängder som entreprenören tar fram. 

Tillsammans etablerar vi ett arbetsflöde där du som projektledare kan vara delaktig och har full insikt i vårt beräknings- och regleringsförfarande. 

Mängdförteckningar

Mängdberäkning handlar om att det ska gå att följa lönsamheten genom hela projektet, precis som det ska finnas tydliga underlag för tids- och resursplanering. Rätt ersättning uppnås genom korrekta underlag.

Vi levererar era mängdförteckningar i det format ni behöver och kan presentera resultaten i punktmoln såväl som digitala 3D-miljöer. Vid upprättandet av mängdförteckningar går vi igenom projektets handlingar ihop med AMA och MER och levererar en tydlig mängdförteckning med tillhörande koder. 

Mängdberäkningskonsult – Varför välja Atritec?

Kvalitetssäkra mängder och få perfekt insikt i mängdunderlagen med en konsult för mängdberäkning från Atritec. Tillsammans med oss får ni en kunnig och erfaren partner som erbjuder oberoende mängdberäkning av makadam, grus och alla andra typer av material.

Erfarenhet
Under årens lopp har våra mättekniker fått förtroendet att ansvara för mängdreglering och framställningen av mängdförteckningar för åtskilliga projekt. Med oss får ni en trygg, oberoende och påläst konsult inom mängdberäkning.
Utrustning
Med bred erfarenhet av laserskanning och den senaste tekniken utför vi snabba och korrekta mängdberäkningar, oavsett komplexitet, för att beräkna volym och vikt för olika material för alla typer av projekt.
Kundbemötande
Med ett starkt kundfokus säkerställer vi rätt förutsättningar för att genomföra ert projekt framgångsrikt inom budget. Vi arbetar nära våra kunder för att ständigt förbättra och effektivisera våra mättjänster och arbetssätt.
Kontakta oss
Kontakta oss för att ta reda på hur våra tjänster kan effektivisera, modernisera och kvalitetssäkra dina mätprojekt
Kontakt
Punkter |Atritec


Är ni i behov av mängdberäkning av grus, makadam eller annat material?

Vi utför mängdberäkning av grus, makadam och alla andra typer av material i samband med ert byggprojekt. Kontakta Atritec för mer information om våra tjänster.

Mättekniker tjänst | Atritec

Varför Atritec?

Dagens snabba teknologiska utveckling har ger upphov till nya, kontinuerligt föränderliga krav inom byggbranschen — mer ambitiösa projekt, högre kvalitetskrav, snävare budget och tidsbudget. Vi strävar efter att matcha denna takt och leda mätbranschen in i framtiden.

Tack vare våra innovativa metoder kan vi minska tiden våra mättekniker spenderar ute i fältet och istället fokusera på mer kvalitativa uppgifter som bidrar med mer värde till era projekt; berika och anpassa mätdata, skapa analyser och ta fram digitala modeller av projektet för era behov.

Vi erbjuder marknadens främsta mättjänster för att effektivisera insamlingen av mätdata, automatisera hantering och bearbetning av den samt förenkla skapandet av underlag och dokumentation. Med hjälp av våra innovativa mättjänster och erfarna mättekniker kan storskaliga projekt inom järnväg, väg och ledningsnät som tidigare tagit flera månader numera utföras på några timmar eller ett par dagar — med många gånger mer och bättre mätdata.

Ta hjälp av Atritecs mättekniker i Göteborg, Stockholm och övriga Sverige

Gå från reaktiv till förebyggande underhåll av era vägar, järnvägar och ledningar med Atritec. Kontakta oss för att boka inmätning och utsättning med våra erfarna mättekniker i Stockholm, Göteborg eller på annan ort i Sverige — vi är verksamma i hela landet!

Kontakt