Mängdberäkning

Vi hjälper dig med mängdberäkning

Säkerställ snabb och exakt mängdberäkning för att kvalitetssäkra mängder för mängdreglering och upprättande av mängdförteckningar.

Mängdberäkning, mängdreglering och upprättande av mängdförteckningar

Atritec tillhandahåller ett komplett tjänsteutbud inom mängdberäkning/volymberäkning, mängdreglering och upprättande av mängdförteckningar för alla typer av material. Vi är sakkunniga inom AMA och Mät- och Ersättningsreglerna (MER) där vi ständigt utbildar våra mätkonsulter enligt de senaste bestämmelserna.

Mängdberäkning

Mängdberäkning, eller volymberäkning, är en viktig detalj för både planering och den ekonomiska aspekten. Att mäta mängder och se till att volymerna av material är korrekta, eller om de behöver regleras, är viktigt för att kunna hålla sig inom budget såväl som för att säkerställa att ni får rätt betalt enligt uppdraget. Stora delar av projektet kan ofta volymberäknas innan projektet har startat för att ge er en tidig prognos på entreprenadsumman.

Vi börjar alltid med ett startmöte där vi tillsammans går igenom förutsättningar för ert projekt och föreslår ett arbetsflöde för mängdberäkning som passar ert projekt och budget.

Mängdreglering

Mängdreglering är en central del i ett projekt då framgångsrika projekt ofta mäts i vinst och kundnöjdhet. Precis mängdberäkning är en förutsättning för att möjliggöra korrekt mängdreglering av olika material. Det är viktigt att mängdregleringen följs upp kontinuerligt genom hela projektet för att säkerställa att kontraktsmängderna stämmer med de mängder som entreprenören tar fram. 

Tillsammans etablerar vi ett arbetsflöde där du som projektledare kan vara delaktig och har full insikt i vårt beräknings- och regleringsförfarande. 

Mängdförteckningar

Mängdberäkning handlar om att det ska gå att följa lönsamheten genom hela projektet, precis som det ska finnas tydliga underlag för tids- och resursplanering. Rätt ersättning uppnås genom korrekta underlag.

Vi levererar era mängdförteckningar i det format ni behöver och kan presentera resultaten i punktmoln såväl som digitala 3D-miljöer. Vid upprättandet av mängdförteckningar går vi igenom projektets handlingar ihop med AMA och MER och levererar en tydlig mängdförteckning med tillhörande koder. 

Behöver ni mängdberäkning av grus, makadam eller annat material?

Vi utför mängdberäkning av grus, makadam och alla andra typer av material i samband med ert byggprojekt. Kontakta Atritec för mer information om våra tjänster.

 

Varför ATRITEC?

Snabb teknologisk utveckling

Dagens snabba teknologiska utveckling har ger upphov till nya, kontinuerligt föränderliga krav inom byggbranschen — mer ambitiösa projekt, högre kvalitetskrav, snävare budget och tidsbudget. Vi strävar efter att matcha denna takt och leda mätbranschen in i framtiden.

Tidseffektiva metoder

Tack vare våra innovativa metoder kan vi minska tiden våra mättekniker spenderar ute i fältet och istället fokusera på mer kvalitativa uppgifter som bidrar med mer värde till era projekt; berika och anpassa mätdata, skapa analyser och ta fram digitala modeller av projektet för era behov.

Marknadens främsta mätjänster

Vi erbjuder marknadens främsta mättjänster för att effektivisera insamlingen av mätdata, automatisera hantering och bearbetning av den samt förenkla skapandet av underlag och dokumentation.
Läs mer

Erfarna mättekniker​

Med hjälp av våra innovativa mättjänster och erfarna mättekniker kan storskaliga projekt inom järnväg, väg och ledningsnät som tidigare tagit flera månader numera utföras på några timmar eller ett par dagar — med många gånger mer och bättre mätdata.

Ta hjälp av Atritecs mättekniker

Gå från reaktiv till förebyggande underhåll av era vägar, järnvägar och ledningar med Atritec.
boka inmätning och utsättning med våra erfarna mättekniker i Stockholm, Göteborg eller på annan ort i Sverige — vi är verksamma i hela landet!