Tjänster
Mobile mapping
Inmätning
Utsättning
Maskinstyrning
Flygscanning / drönarinmätning
Mängdberäkning
Mätkonsult
Fomul-mätning
Laserskanning
Verksamhetsområden
Järnväg
Väg
Ledningsnät
Karriär
Nyheter
Om oss
Kontakt
Maskinstyrning

Maskinstyrning möjliggör snabbare och effektivare arbeten och minskar samtidigt risken för flaskhalsar och onödiga omarbeten. Gör rätt direkt, kontakta Atritec.

Komma i kontakt

Hur Atritec kan hjälpa er med maskinstyrning

Maskinstyrning är en viktig pelare för byggbranschens framtid. Den teknologiska utvecklingen av världen har gett upphov till nya, kontinuerligt föränderliga krav inom byggbranschen — mer ambitiösa projekt, högre kvalitetskrav, snävare budget och tidsbudget. Vi matchar denna takt och leder mätbranschen in i framtiden med hjälp av innovation och automatisering.

Med lång och bred erfarenhet av maskinstyrning i kombination med innovativa system och mättjänster kan vi öka effektiviteten för era projekt. Vi har kompetens och erfarenhet av de flesta maskinstyrningssystem på marknaden och levererar alltid den filtyp som systemet arbetar med.

Insamling av mätdata

Maskinstyrning ersätter kravet på utsättning, men ställer högre krav på projektering och inmätning. Saknar ert projektet underlag för maskinstyrningsfilerna, eller behöver öka kvaliteten på underlaget, hjälper vi er samla in nödvändig mätdata för att framställa detaljerade detaljkartor och ritningar. Med bred kompetens och innovativa mättjänster kan vi snabbt, kostnadseffektivt och hög precision ta fram underlag för att förbereda maskinstyrningsfiler av hög kvalitet i god tid. Vi är specialister på laserskanning på mark och med drönare för väg, järnväg och ledningsnät men åtar oss arbeten för all typer av projekt. 

Förbereda maskinstyrningsfiler

Få rätt maskinstyrningsfiler i rätt tid för ert system och era behov enligt projektets förutsättningar och tidsplanering. Vi förbereder och anpassar filer för maskinstyrning för alla typer och modeller av system i ett nära samarbete med maskinisten. Tillsammans ser vi över projektets förutsättningarna och potentiella utmaningar för att proaktivt anpassa och leverera filerna i god tid. 2D-ritningar görs om och omvandlas till terrängmodeller i 3D, som i sin tur överförs till styrdatorn för maskinen.

Gör rätt direkt med Atritec. Effektivisera hela processen från start till slut och säkerställ ett effektivt projekt utan risk för flaskhalsar och onödiga omarbeten. Vi är specialiserade på järnväg, väg och ledningsnät men kan hjälpa till att anpassa maskinstyrningsfiler oavsett typ och storlek på projektet.

Fördelar med maskinstyrning

- Minskar risken för flaskhalsar och onödiga omarbeten
- ökar kvaliteten på arbetet då maskinisten har perfekt insikt i projektets förutsättningar
- Effektivare och snabbare arbetsprocess från start till slut då behovet av utsättning elimineras
- ökar precision i arbetet med hjälp av pålitliga filer med millimeterprecision
- Minskat resursbehov då maskinisten kan arbeta mer självständigt och själv se vad som behöver göras från sin maskin.

Punkter |Atritec
Mättekniker tjänst | Atritec

Varför Atritec?

Dagens snabba teknologiska utveckling har ger upphov till nya, kontinuerligt föränderliga krav inom byggbranschen — mer ambitiösa projekt, högre kvalitetskrav, snävare budget och tidsbudget. Vi strävar efter att matcha denna takt och leda mätbranschen in i framtiden.

Tack vare våra innovativa metoder kan vi minska tiden våra mättekniker spenderar ute i fältet och istället fokusera på mer kvalitativa uppgifter som bidrar med mer värde till era projekt; berika och anpassa mätdata, skapa analyser och ta fram digitala modeller av projektet för era behov.

Vi erbjuder marknadens främsta mättjänster för att effektivisera insamlingen av mätdata, automatisera hantering och bearbetning av den samt förenkla skapandet av underlag och dokumentation. Med hjälp av våra innovativa mättjänster och erfarna mättekniker kan storskaliga projekt inom järnväg, väg och ledningsnät som tidigare tagit flera månader numera utföras på några timmar eller ett par dagar — med många gånger mer och bättre mätdata.

FAQ

Vad är maskinstyrning?


Maskinstyrning är när entreprenadmaskiner styrs av ett eller flera mätinstrument för att hjälpa maskinisten navigera sig och veta vart de ska arbeta, till exempel visa vart en grävmaskin ska gräva. Det ersätter kravet på utsättning men ställer samtidigt högre krav på projektering och inmätning; med andra ord behövs ett mer detaljerat och noggrant underlag. Maskinstyrning är vanligt förekommande vid bland annat större väg- och järnvägsbyggen, men används även vid mindre anläggningsprojekt, kommunalteknik, husbyggen såväl som muddring av hamnar och sjöar.

Vad är ett maskinstyrningssystem?


Ett maskinstyrningssystem är ett styrsystem som möjliggör maskinstyrning. Det hjälper maskinisten veta hur och var man ska arbeta, till exempel att gräva med en grävmaskin. GPS berättar för oss vart maskinen befinner sig i världen; sensorer hjälper oss på ett liknande sätt veta var maskinens verktyg, till exempel grävarmen och grävskopan på en grävmaskin, befinner sig och vilken vinkel de har. Tillsammans med maskinstyrningsfilerna kan maskinisten se maskinens och verktygets position i realtid i relation till en digital representation av verkligheten i 1D, 2D eller 3D.

Hur fungerar maskinstyrning?


Majoriteten av maskiner som använder maskinstyrning styrs av föraren själv. Systemet används då främst som ett hjälpverktyg för att till exempel jämföra förhållandet mellan plan och höjd. Men det finns även maskiner som kan styras helt automatiskt. Systemet justerar då själv alla inställningar, till exempel höjd och vinkel på grävskopan för en grävmaskin, samtidigt som maskinen är i rörelse.

Vanligaste källan för maskinstyrning är GPS/GNSS via radiomodem eller GSM-nätverk. Men även laser, totalstation eller en utplacerad referenspunkt (som utgör nollpunkten) används. Vid större väg- och järnvägsbyggen byggs ofta modeller över området som läggs in i maskinen. Modellerna tillåter föraren att se en digital tvärsektion med alla detaljer, inklusive slänter, diken, överbyggnad, längsfall, tvärfall, höjder och liknande.

Ta hjälp av Atritecs mättekniker i Göteborg, Stockholm och övriga Sverige

Gå från reaktiv till förebyggande underhåll av era vägar, järnvägar och ledningar med Atritec. Kontakta oss för att boka inmätning och utsättning med våra erfarna mättekniker i Stockholm, Göteborg eller på annan ort i Sverige — vi är verksamma i hela landet!

Kontakt