MÄTENTREPRENADER

Vi är din kompletta mätentreprenad!

Innovation och erfarenhet möjliggör kvalitetssäkra, förstklassiga lösningar för hantering och analys av mätdata samt projektering.

Den digitala anläggningen

Insamling och analys av stora dataset

Atritec är specialister på insamling och analys av stora dataset. Med modern teknik och våra kraftfulla analys verktyg hjälper vi er att få en komplett och effektiv översikt över er anläggning oavsett om det gäller väg eller järnväg.  

Genom tillgång till komplett och korrekt data ökar insynen och förståelsen för anläggningens skick och därmed möjligheterna att planera bättre och billigare underhåll och investeringar.

Hinderfrihetsmätning (FOMUL)

Med hjälp av innovativ teknik och system erbjuder vi säkra, snabba och kostnadseffektiva hinderfrihetsmätningar på järnväg. Genom en utförd hinderfrihetsmätning säkerställs att objekt längs med spåren inte inkräktar på lastprofiler och därmed inte utgör en säkerhetsrisk för passerande tåg eller anläggning.  

 

Atritec förfogar över flera fordon utrustade med den senaste teknologin och utför rikstäckande mätningar om ca 3000 km.  

 

Våra system uppfyller, och är fullt kompatibla med Trafikverkets krav och system. Vi kan tack vare detta erbjuda en krångelfri tjänst hela vägen från planering och mätning, till import i Trafikverketssystem utan någon extra handpåläggningen från kundens sida.

Fordonsburen 3D Scanning

Med hjälp av fordonsburen 3D-scanning kan på kort tid stora mängder mätpunkter samlas in över stora områden. Metoden lämpar sig särskilt väl för geografiskt stora projekt, eller i svårtillgängliga miljöer som trafikerade vägar och järnväg där manuell mätning blir för tidskrävande, riskabelt eller dyrt. 

 

Metoden möjliggör insamling av miljontals mätpunkter per sekund med millimeternoggrannhet. Resultatet av datainsamlingen lämpar sig särskilt väl som projekteringsunderlag, underlag för inventering och planering eller som grund till så kallade ”digitala tvillingar”. 

 

Atritec utför fordonsburen 3D-scanning både på väg och järnväg.

Ballastmätning

Genom vårt system för ballastmätning kan vi erbjuda storskaliga inventeringar av ballastens skick. Systemet scannar av ballastens profil och genererar automatiskt en överskådlig rapport över skicket längs med spåret tillsammans med en volymberäkning. Från rapporten kan ni sedan enkelt utläsa var ballasten avviker från utsatt profil och med hur mycket. Detta underlättar underhåll och planering och reducerar antalet manuella inspektioner i spår. 

 

Samtlig information georefereras och går att få både som en digital fil kompatibel med GPS, eller i form av en pdf-rapport som lätt kan läsas utan specialverktyg.

Mobile mapping

Atritecs Mobile Mapping samlar alla data i ditt väg- och järnvägsnät i en komplett och lättanvänd digital översikt som gör att du kan registrera exakta mål direkt på skärmen. Datainsamlingen kan göras både med och utan 3D scanning. Med 3D scanning inkluderad får ni en komplett och mätbar bild av er anläggning. I de fall då behovet för att kunna mäta i den digitala filen inte är stort finns även möjligheten att enbart samla in bilddata. Detta används exempelvis för inventeringar eller dokumentation före byggstart.

 

Oavsett vilket vad behovet är så är Mobile Mapping marknadens bästa och snabbaste verktyg för effektiv projektering och underhållsplanering.

Ta hjälp av Atritecs mättekniker

Gå från reaktiv till förebyggande underhåll av era vägar, järnvägar och ledningar med Atritec.
boka inmätning och utsättning med våra erfarna mättekniker i Stockholm, Göteborg eller på annan ort i Sverige — vi är verksamma i hela landet!