Tjänster
Mobile mapping
Inmätning
Utsättning
Maskinstyrning
Flygscanning / drönarinmätning
Mängdberäkning
Mätkonsult
Fomul-mätning
Laserskanning
Verksamhetsområden
Järnväg
Väg
Ledningsnät
Karriär
Nyheter
Om oss
Kontakt
mätkonsulter

Våra mättekniker är alltid beredda att vara på plats där, och när de behövs för att se till att varje millimeter blir rätt.

Komma i kontakt

Mätpartner med Millimeterprecision

Våra tjänster möjliggöra kvalitativ insamling av data med hög precision för att garantera framgångsrika bygg- och anläggninsprojekt.

Vi är en fullständig mätentreprenör som alltid har kunden och dennes behov i fokus. Vi levererar flertalet tjänster inom geodetisk mätning, främst ligger betoning på digitalisering av praktiska element och steg som kan förändra arbetssätt till ett mer effektivt och lätt flöde. Med erfarenhet från stora såväl som mindre projekt har vi expertis inom många olika områden, bl.a. inom bygg och anläggning, 3D scanning, geodetisk mätning, övervakning (kontrollprogram).

Vi eftersträvar att alltid kunde möta kundens behov och att tillsammans med kunden effektivisera processer med rätt och smarta verktyg. Den mångfald av kompetens som finns i bolaget drar vi alltid nytta av för att ge våra kunder detunderstöd de behöver!

Design mått | Atritec

Projekteringsmätning

Vi erbjuder kunskap och kompetens som hjälper våra kunder förenkla deras arbetsprocesser. Allt från första spadtaget och nollmätning till dokumentation och inmätning/utsättning av ledningar, tomtgränser, ny exploatering m.m., i 2D eller 3D, vilket görs på kundens begäran. Tillvägagångsätten är breda och flexibla, då vi arbetar med det senaste i utrustningsvägar. Vi letar alltid efter nya metoder för hur vi kan rationalisera olika processer i vår roll under ett byggskede.

Produktionsmätning

Det är väldigt viktigt att hålla igång ett projekt under hela projekttiden. Vi utför mätuppdrag inom grundläggning, anläggning, kontrollmätning, mängdreglering etc. Med personal som förfogar över spetskompetens inom de ovannämnda områdena kan vi säkerställa att produktionen alltid är igång och att ni undviker stillestånd!

Järnväg | Atritec

3D Scanning

Vi utför laserscanning samt drönarflygning för att underlätta för kunder i tids- och kostnadseffektivt syfte. Mätning av järnväg, schaktarbete och bygg och anläggning är exempel på arbetsområden som vi är verksamma inom. På relativt kort tid kan vi samla in punktmoln med millimeterprecision som hjälper oss framställa avgörande illustrationer å kundens vägnar.

Maskin kontroll | Atritec

Maskinstyrning

Med maskinstyrning kan vi på ett oerhört effektivt och lönsamt sätt underlätta arbetet samtidigt som stora kostnader skärs ner. 2D-ritningar görs om och omvandlas till terrängmodeller i 3D, som i sin tur smidigt överförs till den aktuella styrdatorn i berörd maskin. Full kontroll levereras till kund som i sin tur kan tillhandahålla verkningsfulla resultat.

Mättekniker tjänst | Atritec

Varför Atritec?

Dagens snabba teknologiska utveckling har ger upphov till nya, kontinuerligt föränderliga krav inom byggbranschen — mer ambitiösa projekt, högre kvalitetskrav, snävare budget och tidsbudget. Vi strävar efter att matcha denna takt och leda mätbranschen in i framtiden.

Tack vare våra innovativa metoder kan vi minska tiden våra mättekniker spenderar ute i fältet och istället fokusera på mer kvalitativa uppgifter som bidrar med mer värde till era projekt; berika och anpassa mätdata, skapa analyser och ta fram digitala modeller av projektet för era behov.

Vi erbjuder marknadens främsta mättjänster för att effektivisera insamlingen av mätdata, automatisera hantering och bearbetning av den samt förenkla skapandet av underlag och dokumentation. Med hjälp av våra innovativa mättjänster och erfarna mättekniker kan storskaliga projekt inom järnväg, väg och ledningsnät som tidigare tagit flera månader numera utföras på några timmar eller ett par dagar — med många gånger mer och bättre mätdata.

Kontakta oss

Kontakta oss för att ta reda på hur våra
tjänster kan effektivisera, modernisera och
kvalitetssäkra era mätprojekt.
Kontakt