Tjänster
Mobile mapping
Inmätning
Utsättning
Maskinstyrning
Flygscanning / drönarinmätning
Mängdberäkning
Mätkonsult
Fomul-mätning
Laserskanning
Verksamhetsområden
Järnväg
Väg
Ledningsnät
Karriär
Nyheter
Om oss
Kontakt
Mobile mapping
Komma i kontakt

Mobile mapping

Med mobile mapping stärkt av det senaste inom GPS- och Lidarteknik samlar vi in miljontals datapunkter i ditt väg- och järnvägsnät för att ta fram en digital representation av nätet. Detta möjliggör digitala platsbesök direkt i webbläsaren som tar er ut i anläggningen utan att behöva lämna kontoret.

Definitionen av mobile mapping

Mobile mapping är processen att samla in geospatial data från ett mobilt fordon/enhet (bil, tåg, drönare e.d.) med hjälp av en kombination av olika navigations- och fjärranalysteknologier. Det består oftast av tre huvudkomponenter: positioneringssystem, kameror och lidar:

  • Positioneringen i ett mobile mapping system fastställs med GPS/GNSS och en mätenhet. Dessa system säkerställer att all data kan registreras kontinuerligt och korrekt.
  • Bilder och datapunkter samlas in med hjälp kameror och scannrar.
  • Lidar, Light Detection and Ranging, används för att mäta in anläggningen relativt till jorden.

Utmatningen från dessa mätningar består bland annat av GIS-data, digitala kartor och georefererade bilder och videos. Enkelt uttryckt är mobile mapping en term för att “kartlägga något från ett mobilt fordon”.

Med mobile mapping kan terabyte av data med hög upplösning och precision samlas in snabbt och enkelt. Dessa system kan genomföra hundratusentals mätningar per sekund. Datapunkterna kan sedan användas för att skapa precisa, tredimensionella digitala modeller för i princip alla typer av miljöer.

Så använder vi mobile mapping

Med hjälp av den senaste teknologin inom mobile mapping utför vi rikstäckande mätningar med bil, tåg och drönare av geografiskt stora väg- och järnvägsnät. Resultatet från en mätning utförd med ett mobile mapping system lämpar sig särskilt väl som underlag för projektering, för inventering och planering eller som grund till så kallade “digitala tvillingar”.

Datainsamlingen kan göras både med och utan 3D scanning. Med 3D scanning får ni en komplett bild över er anläggning där ni kan mäta och studera anläggningen i en digital tredimensionell miljö direkt i webbläsaren. I de fall då det inte finns ett behov av att kunna mäta i den digitala representationen av er väg eller järnväg finns även möjligheten att enbart samla in bilddata. Detta använder vi exempelvis för inventeringar eller dokumentation före en byggstart.

Fördelar med mobile mapping

Ett mobile mapping system lämpar sig särskilt väl för geografiskt stora projekt eller i svårtillgängliga miljöer, till exempel trafikerade vägar och järnvägar. Metoden tillåter oss att samla in miljontals mätpunkter per sekund med millimeternoggrannhet, många gånger snabbare, säkrare, billigare och mer exakt än manuell mätning.

Med en digital representation av er anläggning har ni möjligheten att inspektera och kontrollera element och objekt utan att behöva ge er ut i fältet. Genom att navigera väg- eller spårnätet samtidigt som planering eller projektering utförs kan osäkerheter och frågor snabbt undanröjas. Detta leder till snabbare framfart i projektet och att en hög kvalitet säkerställs. Med en exakt digital tvilling av er anläggning blir det också möjligt att mäta avstånd, extrahera koordinater samt kartera stora mängder objekt.

Oavsett behovet är så är mobile mapping marknadens bästa och snabbaste verktyg för att få en tydlig överblick över er anläggning. Detta skapar förutsättningarna för effektiv projektering och underhållsplanering som tillåter oss att erbjuda bättre, snabbare, säkrare och billigare mättjänster.

Ta steget in i framtiden
med Atritec

Allt fler företag inser behovet av tillförlitliga och korrekta tids- och platsbaserade informationstjänster för att möjliggöra kostnadseffektiv och snabb planering av städer, vägar och järnvägar och annan infrastruktur. Med andra ord är effektiviteten av att samla in mer exakt data snabbt, enkelt och säkert en avgörande faktor för ett mer hållbart och bättre samhälle. Och allteftersom fler organisatoriska beslut blir mer datadrivna måste verksamheter säkerställa att deras beslut vilar på ett stadigt underlag av pålitligt och korrekt data.

Mobile mapping har sedan länge överträffat traditionella mätningsmetoder i geospatial teknologi på grund av dess kostnadseffektivitet och enkelhet. Ta steget in i framtiden med Atritecs mättjänster stärkta av mobile mapping med det senaste inom GPS- och Lidar-teknik.

Varför Atritec?

Mättekniker tjänst | Atritec

Dagens snabba teknologiska utveckling har ger upphov till nya, kontinuerligt föränderliga krav inom byggbranschen — mer ambitiösa projekt, högre kvalitetskrav, snävare budget och tidsbudget. Vi strävar efter att matcha denna takt och leda mätbranschen in i framtiden.

Tack vare våra innovativa metoder kan vi minska tiden våra mättekniker spenderar ute i fältet och istället fokusera på mer kvalitativa uppgifter som bidrar med mer värde till era projekt; berika och anpassa mätdata, skapa analyser och ta fram digitala modeller av projektet för era behov.

Vi erbjuder marknadens främsta mättjänster för att effektivisera insamlingen av mätdata, automatisera hantering och bearbetning av den samt förenkla skapandet av underlag och dokumentation. Med hjälp av våra innovativa mättjänster och erfarna mättekniker kan storskaliga projekt inom järnväg, väg och ledningsnät som tidigare tagit flera månader numera utföras på några timmar eller ett par dagar — med många gånger mer och bättre mätdata.

FAQ

Vad finns det för applikationer för mobile mappning?


Teknologin mobile mapping har en rad olika applikationer för allt från inmätningar av väg- och järnvägsnät till att övervaka byggplatser. Mobile mapping applikationer sträcker sig över flera olika områden inklusive, men inte begränsat till:

förvaltning av väg/järnvägsnät
resursförvaltning
webbplatsdokumentation för olja och gas, gruvdrift, energi, m.m.
byggplatsövervakning
miljöövervakning
industriinspektioner
övervakning och säkerhet
... och många fler.

Ta hjälp av Atritecs mättekniker i Göteborg, Stockholm och övriga Sverige

Gå från reaktiv till förebyggande underhåll av era vägar, järnvägar och ledningar med Atritec. Kontakta oss för att boka inmätning och utsättning med våra erfarna mättekniker i Stockholm, Göteborg eller på annan ort i Sverige — vi är verksamma i hela landet!

Kontakt