Tjänster
Mobile mapping
Inmätning
Utsättning
Maskinstyrning
Flygscanning / drönarinmätning
Mängdberäkning
Mätkonsult
Fomul-mätning
Laserskanning
Verksamhetsområden
Järnväg
Väg
Ledningsnät
Karriär
Nyheter
Om oss
Kontakt
VÄG

Innovativa mättjänster för vägnät.

Kontakta oss

Geodetisk mätning för väg

Atritec erbjuder en komplett uppsättning av tjänster inom geodetisk mätning för vägnät. Med lång och bred erfarenhet utför vi all slags inmätning och utsättning, från de enklaste mätningarna med totalstation till avancerade 3D-mätningar med hjälp av fordonsmonterade laserskanners. Vi är med er genom hela projektets gång och kan hantera stora såväl som små projekt över hela landet.

Med vår kompetens inom databehandling kan vi annotera och efterbehandla mätningar av vägar utifrån era behov och förutsättningar. Vår personal besitter alla nödvändiga behörigheter som krävs för att få utföra mätningar vid vägar. Kontakta Atritec för att få hjälp allt från inmätning till 3D-scanning och 360° bilder (gatuvy) för ert vägnät.

Projekteringsinmätning

Vi hjälper er mäta in verkligheten inför ert projekt för att säkerställa att bygget flyter på utan problem. Baserat på era behov och projektets natur tar vi fram precisa projekteringsunderlag så ni aldrig behöver tveka. Inför inmätningarna är vi noga med att inkludera projektledare, arkitekter och/eller konstruktörer i processen för att ta fram den mest relevanta informationen. 

Relationshandlingar

Korrekta ritningsunderlag och relationshandlingar är en förutsättning för att undvika tids- och budgetöverskridningar i nästa projekt. Vi mäter in verkligheten och samlar in all nödvändig mätdata som behövs för att kunna skapa noggranna detaljkartor, ritningar och relationshandlingar. Med precis inmätning ger vi er kontroll över ytorna och skapar pålitliga relationshandlingar — så att ni såväl som alla andra kan lita på era dokument.

Våra tjänster inom väg

Projekteringsmätning
Vi utför noggrann inmätning som vi omvandlar till ett pålitligt underlag enligt era behov för att underlätta planeringen inför nästa steg - byggnationen. Tillsammans går vi igenom vilka inmätningar och mätdata som är nödvändiga och levererar när ni behöver det och i det format ni föredrar. Med hjälp av maskinell mätning kan vi med en hög effektivitet mäta in och analysera vägnät som sträcker sig över stora geografiska områden.
Produktionsmätning
Under projektets gång erbjuder vi löpande produktionsmätning i syfte att stötta intressenter, till exempel entrepenaderna som utför själva byggnationen. Våra mättjänster säkerställer att stillestånd kan undvikas genom ett proaktivt arbetssätt där korrekta inmätningar och utsättningar utförs i tid så att projektet fortlöper utan störningar.
Relationshandlingar
Korrekta relationshandlingar är en förutsättning för att undvika tids- och budgetöverskridningar vid åtgärds- och förvaltningsarbeten. Vi mäter in verkligheten och samlar in all information som behövs för att skapa detaljkartor, ritningar och relationshandling för vägar. Med precis inmätning och erfaren personal ger vi er kontroll över era vägar så att ni såväl som alla andra kan lita på dokumenten.
Kontakta oss
Kontakta oss för att ta reda på hur våra tjänster kan effektivisera, modernisera och kvalitetssäkra dina mätprojekt
Kontakt

Heltäckande digital lösning som tar vägbranschen in i framtiden

Vägnät är farliga miljöer att vistas på då de är tungt trafikerade och vägarna sträcker sig över stora geografiska områden. Vi strävar efter att göra inmätningar av vägar snabbare, säkrare och mer kostnadseffektiva. Detta gör vi genom att eliminera manuella processer och ersätta dem med maskinell mätning samt automatisera delar av databearbetningen och berikningen. 

Behörigheter

Atritecs mättekniker är behöriga och utbildade samt har lång erfarenhet av geodetiska mätningar av vägnät. Våra mättekniker besitter Mätbehörighet Klass 1 från Trafikverket. 

Mättekniker tjänst | Atritec

Varför Atritec?

Dagens snabba teknologiska utveckling har ger upphov till nya, kontinuerligt föränderliga krav inom byggbranschen — mer ambitiösa projekt, högre kvalitetskrav, snävare budget och tidsbudget. Vi strävar efter att matcha denna takt och leda mätbranschen in i framtiden.

Tack vare våra innovativa metoder kan vi minska tiden våra mättekniker spenderar ute i fältet och istället fokusera på mer kvalitativa uppgifter som bidrar med mer värde till era projekt; berika och anpassa mätdata, skapa analyser och ta fram digitala modeller av projektet för era behov.

Vi erbjuder marknadens främsta mättjänster för att effektivisera insamlingen av mätdata, automatisera hantering och bearbetning av den samt förenkla skapandet av underlag och dokumentation. Med hjälp av våra innovativa mättjänster och erfarna mättekniker kan storskaliga projekt inom järnväg, väg och ledningsnät som tidigare tagit flera månader numera utföras på några timmar eller ett par dagar — med många gånger mer och bättre mätdata.

Ta hjälp av Atritecs mättekniker i Göteborg, Stockholm och övriga Sverige

Gå från reaktiv till förebyggande underhåll av era vägar, järnvägar och ledningar med Atritec. Kontakta oss för att boka inmätning och utsättning med våra erfarna mättekniker i Stockholm, Göteborg eller på annan ort i Sverige — vi är verksamma i hela landet!

Kontakt