Tjänster
Mobile mapping
Inmätning
Utsättning
Maskinstyrning
Flygscanning / drönarinmätning
Mängdberäkning
Mätkonsult
Fomul-mätning
Laserskanning
Verksamhetsområden
Järnväg
Väg
Ledningsnät
Karriär
Nyheter
Om oss
Kontakt

Flygburen laserskanning

Flygburen laserskanning- Hur fungerar det?

Flygburen laserskanning används för storskalig topografisk kartläggning och är den mest effektiva metoden för framställning av digitala terrängmodeller. Atritec har en mångårig erfarenhet av tekniken och är en marknadsledande aktör inom flygburen laserskanning i Norden.

Projektledning | Atritec

Flygburen laserskanning - användningsområde


Kontakta oss

Kontakta oss för att ta reda på hur våra
tjänster kan effektivisera, modernisera och
kvalitetssäkra era mätprojekt.
Kontakt