Tjänster
Mobile mapping
Inmätning
Utsättning
Maskinstyrning
Flygscanning / drönarinmätning
Mängdberäkning
Mätkonsult
Fomul-mätning
Laserskanning
Verksamhetsområden
Järnväg
Väg
Ledningsnät
Karriär
Nyheter
Om oss
Kontakt

Mättekniker

Ta kontroll över varje millimeter av ert projekt med våra geodetiska mätningstekniker

Atritecs mättekniker

Atritecs verksamhet vilar på axlarna av våra mättekniker. De är alltid beredda att vara på plats där ni behöver dem för att säkerställa att varje millimeter av ert projekt är korrekt. Vare sig ni behöver en mättekniker i Göteborg, Stockholm eller på annan ort i Sverige så kan ni vända er till oss för inmätning och utsättning. Vi åtar oss alla typer av projekt, från stora mätentreprenader till mindre konsultuppdrag.

Mobil mappning | Atritec

Geodetisk mätningstekniker för järnväg, väg och ledningsnät

Med en kunnig geodetisk mätningstekniker från Atritec vid er sida får ni trygghet och säkerhet i det som utgör grunden för ett lyckat projekt — rätt information, tillgänglig för alla berörda i rätt tid.

Specialkompetens inom geodetisk mätning

Atritec har ett djupt och brett kunnande inom geodetisk mätning. Våra mätningstekniker har både lång erfarenhet och unik specialkompetens där vi kan ta ansvar för hela kedjan från projekteringsmätning till inmätning för relationshandlingar. Inmätning för projekteringsunderlag, inmätning och utsättning vid järnvägs-, väg- och ledningsnätsbyggnation är exempel på projekt vi arbetar med dagligen.

Mobil mappning | Atritec

Modern verktygspark

Vid utsättning och inmätning av järnväg, vägar och ledningsnät är det viktigt att varje millimeter blir rätt. För att säkerställa precisa resultat inom toleransnivåerna håller vi oss alltid uppdaterade inom den senaste tekniken och instrumenten. Atritec besitter en modern verktygspark där våra mättekniker nyttjar en rad olika metoder och teknologier för att ta fram geodata inklusive GNSS (GPS), totalstationer, 3D-skannrar och drönare m.m.

Komplett tjänsteutbud

En geodetisk mätningstekniker från Atritec kan stödja ert projekt vid planeringsfaser liksom vid slutdokumentation. Vi tillhandahåller en komplett uppsättning mättjänster som täcker alla mättekniska behov vid väg, järnväg och ledningsnät.

Mobil mappning | Atritec

Projekteringsmätning

Oavsett projekt behövs precisa mått och en konkret bild över projektområdet. Vi utför noggrann inmätning både i plan och höjd som vi sedan gör om till pålitligt underlag enligt era behov för att underlätta planeringen inför nästkommande steg. Tillsammans diskuterar vi och går igenom vilka inmätningar och mätdata ni behöver och ser till att det levereras i rätt tid.

Produktionsmätning

Under projektets gång erbjuder vi löpande produktionsmätning i syfte att stötta och säkerställa projektets framfart. Med en mättekniker från Atritec kan stillestånd undvikas genom ett proaktivt arbetssätt där korrekta inmätningar och utsättningar utförs i tid och på så  sätt möjliggör ett effektivt projekt.

Mobil mappning | Atritec

Relationshandlingar

Korrekta ritningsunderlag och relationshandlingar är en förutsättning för att undvika tids- och budgetöverskridningar i nästa projekt. Vi mäter in verkligheten och samlar in all nödvändig information som behövs för att kunna skapa noggranna detaljkartor, ritningar och relationshandlingar. Med precis inmätning ger vi er kontroll över ytorna och skapar nya pålitliga relationshandlingar — så att ni såväl som alla andra kan lita på era dokument.

Våra arbetsområden

Med innovativa idéer och erfarna mättekniker möjliggör vi kvalitetssäkra och förstklassiga lösningar för hantering och analys av mätdata för hela byggprocessen från projektering och produktionsmätning till relationshandlingar. Vi är specialiserade på mätarbeten inom stora geografiska områden (järnväg, ledningsnät och väg).

Mobil mappning | Atritec

Järnväg

Skapa detaljrika punktmoln med millimeterprecision och visualisera era järnvägar i en tredimensionell interaktiv miljö med Atritec. Med maskinell mätning erbjuder vi snabba och säkra mätningar som gör det enkelt att planera in arbeten i snäva tidsluckor och som stör övrig verksamhet minimalt. Våra mättekniker har både klass 1 mätteknikbehörighet och är TSM- och SOS-behöriga. 

Tidigare kunder: Trafikverket, NRC Group, Infrakraft, Infranord, Strukton.

Väg

Ha hela projektteamet på plats, utan att behöva vara på plats. Skapa digitala tvillingar av era vägar och besök anläggningen i en digital miljö. Vi erbjuder maskinell mätning i form av både projekteringsmätning och produktionsmätning, men kan också hjälpa till att skapa relationshandling, för ni ska uppnå hög kostnadseffektivitet och effektivitet. 

Tidigare kunder: Trafikverket, NCC, PEAB.

Mobil mappning | Atritec

Ledningsnät

Skapa relationshandlingar och ledningsanvisningar med millimeterprecision vid nybyggnationer och pågående projekt. Med lång erfarenhet av mätning av ledningsnät erbjuder vi anpassade mättjänster för att ge er bättre överblick över stora ledningsnät - både över och under mark. Utöver det ger vi även er tillgång till en mjukvaruplattform som förenklar och automatiserar ärendehantering och dokumentering av era ledningsnät.

Tidigare kunder: IP Only, Transtema, Fiberstaden, Öckerö Nät.

Varför Atritec?

Dagens snabba teknologiska utveckling har ger upphov till nya, kontinuerligt föränderliga krav inom byggbranschen — mer ambitiösa projekt, högre kvalitetskrav, snävare budget och tidsbudget. Vi strävar efter att matcha denna takt och leda mätbranschen in i framtiden.

Tack vare våra innovativa metoder kan vi minska tiden våra mättekniker spenderar ute i fältet och istället fokusera på mer kvalitativa uppgifter som bidrar med mer värde till era projekt; berika och anpassa mätdata, skapa analyser och ta fram digitala modeller av projektet för era behov.

Vi erbjuder marknadens främsta mättjänster för att effektivisera insamlingen av mätdata, automatisera hantering och bearbetning av den samt förenkla skapandet av underlag och dokumentation. Med hjälp av våra innovativa mättjänster och erfarna mättekniker kan storskaliga projekt inom järnväg, väg och ledningsnät som tidigare tagit flera månader numera utföras på några timmar eller ett par dagar — med många gånger mer och bättre mätdata.

Mobil mappning | Atritec

Ta hjälp av Atritecs mättekniker i Göteborg, Stockholm och övriga Sverige

Gå från reaktiv till förebyggande underhåll av era vägar, järnvägar och ledningar med Atritec. Kontakta oss för att boka inmätning och utsättning med våra erfarna mättekniker i Stockholm, Göteborg eller på annan ort i Sverige — vi är verksamma i hela landet! 

Kontakta oss

Kontakta oss för att ta reda på hur våra
tjänster kan effektivisera, modernisera och
kvalitetssäkra era mätprojekt.
Kontakt