Tjänster
Mobile mapping
Inmätning
Utsättning
Maskinstyrning
Flygscanning / drönarinmätning
Mängdberäkning
Mätkonsult
Fomul-mätning
Laserskanning
Verksamhetsområden
Järnväg
Väg
Ledningsnät
Karriär
Nyheter
Om oss
Kontakt
June 5, 2023
Grums - Bangårdsåtgärder 
Atritec fick förtroendet att bistå projektet Grums Bangårdsåtgärder med mätteknisk expertis och har under våren haft mätkonsulter på plats som stöttat från start till mål. 

Under projektets gång har banområdet markförstärkts, spår- och växelbyte utförts och nya kontakledningsstolpar uppförts. Spåren har under en lång tid tillbaka varit i sämre skick och inte kunnat användas till sitt fulla bruk,  varpå en upprustning nu sker för att öka kapaciteten och säkerheten på bangården.

Projektet har bland annat inkluderat en omledning av Svinbäcken på en sträcka om 100 m för att ge plats åt ett nytt spår. I samband med detta harområdet markförstärkts med KC-pelare. Atritec har ansvarat för att sköta

ett kontrollprogram för att kontrollera rörelserna i marken och förhindra eventuella ras och sättningar och där med öka säkerheten i samband pålningsarbetet. Kontrollprogrammet har även innefattat monitorering av huvudspåret som varit aktivt under projektet.

För att säkerställa noggrannheten vid växelläggning och spårriktning upprättade Atritec ett utökat byggnät som sedan underhållits underprojektets gång. Under spårläggningsveckan stöttade vi projektet med dubbla mätlag i skift för att säkerställaatt arbetet kunde fortgå dygnet runt.

Dokumentation är viktig under arbetetsgången och därför har vi bland annat använt oss utav drönare för att skapa progresskartor över projektet. Detta underlättar kommunikationen mellan samtliga inblandande och möjliggör en ökad översikt. Det har också hjälpt oss att dokumentera hela arbetsprocessen för att se så det blir rätt gjort. Med drönare effektiviserar vi arbetet för personal på kontoret, då de slipper åka långa sträckor för att uppdatera sig på projektets framfart.  

Vi har under hela processen stöttat projektet och i slutet skall vi göra en fomulmätning för att uppdatera informationen för att säkerställa att spåren är hinderfria och uppfyller krav specifikationen.

No items found.

Publicerat av
Alicia Nilsson
Läs mer om
Projekt
Mer nyheter från oss
Aktuellt på Atritec